FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

E-DZIENNIK

WROCŁAWSKIE KRASNALE

D. K. MAŁEGO PROGRAMISTY

KONTAKT

ZAPISY DO KLAS IV

Szkoła prowadzi rekrutację do kas IV o profilu PŁYWANIE, PIŁKA NOŻNA oraz INNOWACJĄ MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNĄ

W dniu 20.04, w godzinach 16-18, w naszej szkole odbyły się drzwi otwarte. Chętni mogli zwiedzać szkołę od środka, porozmawiać z Panią Dyrektor, oraz wziąć udział w pokazach fizycznych i chemicznych.

11 kwietnia 2018 rok w Szkole Podstawowej nr 76 odbył się I Konkurs Szybkiego Pisania. W konkursie udział wzięli uczniowie klas 4:

4a - Bednarz Jakub, Brzozowski Ireneusz, Kusz Borys, Nowak Daria

4b - Blacha Szymon, Antoniszyn Hanna, Poręba Krzysztof

4c - Bielecki Tomasz Jan, Rusiecki Filip,

4d - Kiczak Aleksandra, Kargol Mikołaj,

4e - Nowak Nikola, Forenc Julia Nadia, Turecki Franciszek

Mistrzami klawiatury zostali:

I miejsce Bielecki Tomasz Jan - 8.18

II miejsce Brzozowski Ireneusz -9.07

III miejsce Turecki Franciszek – 9.20

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy utworzenie klasy czwartej z innowacją matematyczno - informatyczną. Uczniowie klas trzecich, zainteresowani uczęszczaniem do tej klasy, będą zobowiązani do napisania dnia 16 kwietnia 2018r. o godzinie 8:00 testu predyspozycji matematyczno – informatycznych, przygotowanego przez szkolny zespół matematyków i informatyków. Warunkiem zgłoszenia dziecka na test jest wypełnienie przez rodzica załączonej zgody i złożenie jej w sekretariacie szkoły do 10 kwietnia 2018r.

ZGODA NA UDZIAŁ W TEŚCIE

 

Rekrutacja do klasy czwartej sportowej o profilu pływanie
w Szkole Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi
im. I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu na rok szkolny 2018/2019

Do klasy czwartej sportowej o profilu pływanie może uczęszczać uczeń, który:

  1. a) w roku rozpoczęcia nauki w klasie czwartej ukończył lub ukończy 9 lub 10 lat (rocznik 2008 lub 2009),
  2. b) posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  3. c) uzyskał pozytywny wynik próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Pływacki,
  4. d) posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej o profilu pływanie.
Regulamin rekrutacji zał. 1 oświadczenie zał. 2 zgoda zał. 3 podanie