FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

E-DZIENNIK

REKRUTACJA

PÓŁKOLONIE LETNIE

KONTAKT

REKRUTACJA

Informujemy, że prowadzona jest rekrutacja na rok szkolny 2018/2018. Do klasy I. Do klasy IV o profilu matematyczno-informatycznym, pływanie oraz piłka nożna . Do klasy VII uniwersyteckiej o profilu matematyczno-informatycznym.

Drogi Uczniu / Droga Uczennico klasy szóstej

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Departament Edukacji Miasta Wrocław serdecznie zapraszają uzdolnionych matematycznie szóstoklasistów do klas uniwersyteckich. Od 1 września 2018 roku w trzech wrocławskich szkołach

  • Szkoła Podstawowa nr 3 (ul. Bobrza),
  • Szkoła Podstawowa nr 76 (ul. Wandy),
  • Szkoła Podstawowa nr 107 (ul. Prusa),

zostaną uruchomione uniwersyteckie klasy siódme o profilu matematyczno-informatycznym. Klasy te będą objęte patronatem Uniwersytetu:

  • Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli doświadczonych w pracy z uczniami uzdolnionymi matematycznie, których wychowankowie osiągają liczne sukcesy w konkursach matematycznych.
  • Będzie realizowany autorski program nauczania matematyki, przy zwiększonej liczbie godzin zajęć.
  • W ramach zajęć szkolnych uczniowie będą mogli uczestniczyć w Akademii Gimnazjalnej z informatyki.
  • Zorganizowane zostaną kółka matematyczne przygotowujące do konkursów, prowadzone wspólnie przez nauczycieli szkolnych i pracowników Uniwersytetu.
  • Uczniowie będą mogli uczestniczyć w uniwersyteckich obozach matematycznych i informatycznych.

Rekrutacja do klas uniwersyteckich zostanie przeprowadzona 9 czerwca 2018 roku o godz. 10 w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. Grunwaldzki 2/4, przy Moście Grunwaldzkim). Z postępowania rekrutacyjnego zostaną zwolnieni laureaci konkursów matematycznych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie

www.wmi.uni.wroc.pl/pl/klasy_uniwersyteckie


ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY VII

Serdecznie zapraszamy!

07 maja 2018  po raz kolejny odbył się w naszej szkole
Konkurs Wiedzy klas I – III  „Mały Omnibus”.

Reprezentanci klas, wybrani podczas eliminacji klasowych,  odpowiadali pisemnie na 20 pytań półfinałowych z zakresu różnych dziedzin wiedzy.

Spośród 18 uczestników do ścisłego finału zakwalifikowały się trzy osoby:

Maja Kowalska z kl. III A

Emil Rusiecki z kl. III B

Przemysław Skrzypczyk z kl. III D

Każdy z finalistów odpowiadał ustnie na 7 wylosowanych przez siebie pytań.

W roku szkolnym 2017/ 2018 tytuł „Małego Omnibusa” klas I – III

 zdobył:

Emil Rusiecki z kl. III B

LISTA UCZESTNIKÓW - WYNIKI

Szanowni Państwo,

wprowadzanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum. Postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych.

W związku z tym, uprzejmie proszę o zapoznanie się z załączonym listem.

Z poważaniem
Anna Zalewska

Minister Edukacji Narodowej

List Minister Edukacji Narodowej - wersja doc List Minister Edukacji Narodowej - wersja pdf

 

Brawo My :))!!!
12.05.2018 został rozegrany turniej piłki ręcznej chłopców z rocznika 2006 i mł. w ramach XI Wrocławskiej Olimpiady Młodzieży. Drużyna SP 76 Śląsk Wrocław zajęła I miejsce. Rozegraliśmy 3 mecze, każdy z nich zakończył się naszym zwycięstwem.
W grupie wygrywając kolejno z: UKS GOKiS Kąty Wrocławskie 18:5 i SP 17 10:6. W meczu finałowym po bardzo dobrej i konsekwentnej grze wygraliśmy wysoko z mocnym zespołem SP 74 17:8.
Klasyfikacja końcowa:
1 m. SP 76 Śląsk Wrocław
2 m. SP 74 
3 m. UKS GOKiS Kąty Wrocławskie
4 m. SP 46
5 m. SP 17
6 m. MOS Wrocław

Wielkie gratulacje, Hej Śląsk 76

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLASY Z INNOWACJĄ MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNĄ

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole zostanie utworzona klasa czwarta z innowacją matematyczno - informatyczną.

Uczniowie klas trzecich, zainteresowani uczęszczaniem do tej klasy, którzy nie mogli przystąpić do testu predyspozycji matematyczno – informatycznych w pierwszym terminie, będą mogli napisać go dnia 11 maja 2018r. o godzinie 15.30. Warunkiem zgłoszenia dziecka na test jest wypełnienie przez rodzica załączonej zgody i złożenie jej w sekretariacie szkoły do 10 maja 2018r.

ZGODA NA UDZIAŁ W TEŚCIE

ZGODA NA UCZĘSZCZANIE DO KLASY MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNEJ

PODANIE O PRZYJĘCIE UCZNIA DO SZKOŁY