E-DZIENNIK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

E-DZIENNIK

WROCŁAWSKIE KRASNALE

D. K. MAŁEGO PROGRAMISTY

KONTAKT

ZEBRANIA

Zebrania z rodzicami I - III, 13 marca 2018r. Zebrania z rodzicami IV - VII, 14 marca 2018r. Zebrania rozpoczynają się o godzinie 17:00

W dniu 28 października 2017 w Szkole Podstawowej nr 76 odbyła się Konferencja „Budżet Uczniowski - nowy wymiar aktywności uczniowsko-rodzicielskiej”.
Rodzice bardzo aktywnie dyskutowali na tematy związane z funkcjonowaniem Rad Rodziców w szkole, omawiali podstawy działania rad rodziców, kompetencje RR i sposoby motywowania do działania, zasady zarządzania finansami Rady Rodziców.
Na konferencji omówiono także formy wsparcia przez Rady Rodziców działań samorządu uczniowskiego, czyli Projekt Budżet Uczniowski.
Miło nam było gościć rodziców z wielu wrocławskich szkół.