FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

REZERWACJA MIEJSCA NA PÓŁKOLONIE ZIMOWE
 
Imię i nazwisko DZIECKA*

Adres e-mail RODZICA*

Telefon kontaktowy do RODZICA*  

Nazwa i numer szkoły*  

Klasa*  

TURNUS *

Proszę wpisywać 1 lub 2 (na każdy turnus osobna rejestracja)

1 turnus: 28.01.2019r. - 01.02.2019r.
2 turnus: 04.02.2019r. - 08.02.2019r.


*

Oświadczam, że zapoznałam/łem się i akceptuję sposób przetwarzania danych osobowych zamieszczonych pod adresem http://sp76.wroclaw.pl/index.php/rodo
 
 
Pola z gwiazdką muszą zostać wypełnione/zaznaczone