FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

Destination Imagination (DI) jest największym na świecie programem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży zorientowanym na rozwój kreatywności oraz umiejętności XXI wieku takich jak:

Kreatywność, Innowacyjność, Adaptowanie się do nowych warunków, Doprowadzanie zadań do końca, Praca zespołowa, Budowanie dobrych relacji, Dostrzeganie i wykorzystywanie szans.

W Polsce partnerem międzynarodowej organizacji Destination Imagination Inc. oraz organizatorem międzynarodowego programu kreatywności Destination Imagination jest Fundacja Destination Imagination Polska.

Program DI jest uzupełnieniem edukacji szkolnej w formie zajęć pozalekcyjnych prowadzonych przez Trenera - nauczyciela. 

7-osobowe drużyny uczniów pracują od września do marca nad wybranym przez siebie projektem. Uczestnicy mają wybrać spośród 6 projektów - Wyzwań. Każde z Wyzwań skupione jest na rozwoju innych umiejętności:

Technicznych, Naukowych, Konstrukcyjnych, Artystycznych, Improwizacyjnych, Społecznych.

Podsumowaniem kilkumiesięcznej pracy Drużyn jest Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności Destination Imagination, co roku organizowana we Wrocławiu. Zwycięskie Drużyny uzyskują prawo do reprezentacji Polski na Światowej Olimpiadzie Kreatywności odbywającej się w Knoxville w USA