FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy grafik zajęć dodatkowych w świetlicy w roku szkolnym 2015/2016. Dzieciom, które zgłoszą się na zajęcia prowadzący będą rozdawać zgody do podpisania przez rodziców/opiekunów prawnych.

Zajęcia dodatkowe w świetlicy w roku szkolnym 2015/2016

Poniedziałek

10:05 - 10:50 - Zabawy plastyczne, p. Paulina Olinowicz

10:15 - 11:00 - Z ekologią za pan brat, p. Radosława Winiewicz

11:10 - 11:55 - Porcja ruchu dla małych zuchów, p. Danuta Kołodziej

Wtorek

9:20 - 10:05 - Papierowe warsztaty, p. Ewa Ostrowska

10:05 - 10:50 - Oczko lewe, oczko prawe (nauka robienia na drutach dla klas III) - p. Ewa Ostrowska

Środa

9:15 - 10:50 - Bajki - pomagajki, p. Natalia Szymura

12:00 - 12:45 - Papieroplastyka, p. Danuta Kołodziej

Czwartek

13:20 - 14:05 - Zabawy z wyobraźnią, p. Paulina Olinowicz

Piątek

8:30 - 10:00 - Czytanki-malowanki (zajęcia plastyczno-czytelnicze), p. Halina Olszewska-Stach