^Powrót na górę
  
  
  

DOKUMENTY, REGULAMINY

DOKUMENTY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI

 


STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 76

ANEKS 1, ANEKS 2, ANEKS 3, ANEKS 4,

ANEKS 5, ANEKS 6, ANEKS 7


REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW


KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLAS 4-6 SP76


 KODEKS POSTEPOWANIA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW SP76


REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 76

ZMIANY W REGULAMINIE SZKOŁY


REGULAMIN OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 76


  UMOWA O KORZYSTANIE Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ


 KARTA ZAPISU DZIECI DO ŚWIETLICY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 76


 PODANIE O DUPLIKAT LEGITYMACJI SZKOLNEJ


 PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO


 

Copyright © 2017. Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi we Wrocławiu Rights Reserved.

Wszelkie zdjęcia zamieszczone na stronie są własnością Szkoły Podstawowej nr 76 we Wrocławiu. Ich kopiowanie i wykorzystanie bez zgody dyrekcji szkoły oraz rodziców dzieci znajdujących się na fotografiach jest zabronione!