E-DZIENNIK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

E-DZIENNIK

WROCŁAWSKIE KRASNALE

D. K. MAŁEGO PROGRAMISTY

KONTAKT

ZEBRANIA

Zebrania z rodzicami I - III, 13 marca 2018r. Zebrania z rodzicami IV - VII, 14 marca 2018r. Zebrania rozpoczynają się o godzinie 17:00

DOKUMENTY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI

 


STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 76

ANEKS 1, ANEKS 2, ANEKS 3, ANEKS 4,

ANEKS 5, ANEKS 6, ANEKS 7


PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY


REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW


KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLAS 4-6 SP76


 KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW SP76


REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 76

ZMIANY W REGULAMINIE SZKOŁY


REGULAMIN OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 76


  UMOWA O KORZYSTANIE Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ


 KARTA ZAPISU DZIECI DO ŚWIETLICY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 76


 PODANIE O DUPLIKAT LEGITYMACJI SZKOLNEJ


 PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO