FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

E-DZIENNIK

REKRUTACJA

PÓŁKOLONIE LETNIE

KONTAKT

REKRUTACJA

Informujemy, że prowadzona jest rekrutacja na rok szkolny 2018/2018. Do klasy I. Do klasy IV o profilu matematyczno-informatycznym, pływanie oraz piłka nożna . Do klasy VII uniwersyteckiej o profilu matematyczno-informatycznym.

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego "English High Flier" 2015 dla uczniów klas V i VI odbędzie się w środę 2 grudnia 2015 roku. Zgłoszenia do konkursu wraz z wypełnioną przez rodzica / opiekuna zgodą zbierają nauczyciele języka angielskiego. Termin zgłoszenia udziału upływa 9 listopada 2015 r.
Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: http://jersz.pl/contest,7,tab_20.html
 
Koordynator konkursu: Izabela Piwko