FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego "English High Flier" 2015 dla uczniów klas V i VI odbędzie się w środę 2 grudnia 2015 roku. Zgłoszenia do konkursu wraz z wypełnioną przez rodzica / opiekuna zgodą zbierają nauczyciele języka angielskiego. Termin zgłoszenia udziału upływa 9 listopada 2015 r.
Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: http://jersz.pl/contest,7,tab_20.html
 
Koordynator konkursu: Izabela Piwko