FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

XIII Wrocławski Konkurs o Tytuł Mistrza Języka Angielskiego "ENGLISH MASTER" 2016 dla uczniów klas IV - VI

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV - VI do udziału w prestiżowym konkursie języka angielskiego "English Master". I etap konkursu odbędzie się w naszej szkole 8 stycznia 2016 roku. Zgłoszenia do konkursu przyjmują nauczyciele języka angielskiego do 18 grudnia 2015 r. Warunkiem przystąpienia ucznia do konkursu jest dostarczenie wypełnionej przez rodzica / opiekuna prawnego zgody, najpóźniej do 7 stycznia 2016 r.
 
Koordynator konkursu: Małgorzata Matraszek
Regulamin konkursu