FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

E-DZIENNIK

WROCŁAWSKIE KRASNALE

D. K. MAŁEGO PROGRAMISTY

KONTAKT

ZAPISY DO KLAS IV

Szkoła prowadzi rekrutację do kas IV o profilu PŁYWANIE, PIŁKA NOŻNA oraz INNOWACJĄ MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNĄ

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy utworzenie klasy czwartej z innowacją matematyczno - informatyczną. Uczniowie klas trzecich, zainteresowani uczęszczaniem do tej klasy, będą zobowiązani do napisania dnia 16 kwietnia 2018r. o godzinie 8:00 testu predyspozycji matematyczno – informatycznych, przygotowanego przez szkolny zespół matematyków i informatyków. Warunkiem zgłoszenia dziecka na test jest wypełnienie przez rodzica załączonej zgody i złożenie jej w sekretariacie szkoły do 10 kwietnia 2018r.

ZGODA NA UDZIAŁ W TEŚCIE

 

Rekrutacja do klasy czwartej sportowej o profilu pływanie
w Szkole Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi
im. I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu na rok szkolny 2018/2019

Do klasy czwartej sportowej o profilu pływanie może uczęszczać uczeń, który:

 1. a) w roku rozpoczęcia nauki w klasie czwartej ukończył lub ukończy 9 lub 10 lat (rocznik 2008 lub 2009),
 2. b) posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 3. c) uzyskał pozytywny wynik próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Pływacki,
 4. d) posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej o profilu pływanie.
Regulamin rekrutacji zał. 1 oświadczenie zał. 2 zgoda zał. 3 podanie

Rekrutacja do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna
w Szkole Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi
im. I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu na rok szkolny 2018/2019

 1. Do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna może uczęszczać uczeń, który:
  a) w roku rozpoczęcia nauki w klasie czwartej ukończył lub ukończy 9 lub 10 lat (rocznik 2008 lub 2009),
  b) posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  c) uzyskał pozytywny wynik próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Nożnej,
  d) posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej o profilu piłka nożna.
Regulamin rekrutacji Oświadczenie Zgoda

Chcemy gorąco Państwa zachęcić do przekazania 1%, podatku na rzecz Szkoły Podstawowej nr 76 we Wrocławiu.
Pozyskane w ten sposób środki pozwolą nam na zmodernizowanie pracowni komputerowej, zakup oprogramowania dydaktycznego oraz modernizację nagłośnienia.
To Państwa zainteresowanie i hojność mogą przyczynić się do tego, że nasze dzieci będą uczyły się na lepszym, nowocześniejszym sprzęcie.
Jak oddać 1% podatku? W rozliczeniu wpisujemy nr KRS – 0000207472Cel szczegółowy 1% ID 127161

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!


 

Nauczyciele Pływania SP 76 chcieliby gorąco zaprosić wszystkie dzieci z klas drugich SP 76 do czynnego wzięcia udziału w pierwszych w tym roku szkolnym „Wiosennych pływackich zawodach dla klas Drugich”, a Dyrekcję szkoły oraz rodziców wraz z osobami zainteresowanymi sportem pływackim, do kibicowania najmłodszym. Zawody odbędą się 21.03.2018 r. (środa) we Wrocławiu na krytej pływalni WKS Śląsk Wrocław przy ul. Racławickiej 62. Zapisy do zawodów zaplanowano na godz. 9:15. Szczegóły znajdziecie Państwo w regulaminie zawodów.

REGULAMIN ZAWODÓW