FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

E-DZIENNIK

WROCŁAWSKIE KRASNALE

D. K. MAŁEGO PROGRAMISTY

KONTAKT

ZAPISY DO KLAS IV

Szkoła prowadzi rekrutację do kas IV o profilu PŁYWANIE, PIŁKA NOŻNA oraz INNOWACJĄ MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNĄ

Informacje dla rodziców

W roku szkolnym 2018/2019 planujemy utworzenie klasy czwartej z innowacją matematyczno - informatyczną. Uczniowie klas trzecich, zainteresowani uczęszczaniem do tej klasy, będą zobowiązani do napisania dnia 16 kwietnia 2018r. o godzinie 8:00 testu predyspozycji matematyczno – informatycznych, przygotowanego przez szkolny zespół matematyków i informatyków. Warunkiem zgłoszenia dziecka na test jest wypełnienie przez rodzica załączonej zgody i złożenie jej w sekretariacie szkoły do 10 kwietnia 2018r.

ZGODA NA UDZIAŁ W TEŚCIE