FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

Rekrutacja do klasy czwartej sportowej o profilu pływanie
w Szkole Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi
im. I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu na rok szkolny 2018/2019

Do klasy czwartej sportowej o profilu pływanie może uczęszczać uczeń, który:

  1. a) w roku rozpoczęcia nauki w klasie czwartej ukończył lub ukończy 9 lub 10 lat (rocznik 2008 lub 2009),
  2. b) posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  3. c) uzyskał pozytywny wynik próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Pływacki,
  4. d) posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej o profilu pływanie.
Regulamin rekrutacji zał. 1 oświadczenie zał. 2 zgoda zał. 3 podanie