FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

I SEMESTR trwa od 4 września 2017 r.  do 31 stycznia 2018 r.

1. Rozpoczęcie roku szkolnego                      

 4  września 2017 r.

2. Zebrania z rodzicami

 

kl. I-III    19 września 2017 r.

kl. IV-VII    20 września 2017 r.

3. Festyn szkolny                  

23 września 2017 r.

4. Pasowanie klas pierwszych

14  października 2017 r.

5. Zebrania z rodzicami

kl. I–III      24 października 2017 r.

kl. IV–VII    25 października 2017 r.

kl. I-III      12 grudnia 2017 r.

kl. IV-VII    13 grudnia 2017 r.

6. Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2017 r. – 31.12.2017 r.

7. Wystawienie ocen

do 5 stycznia 2018 r.

8. Rada klasyfikacyjna śródroczna

11 stycznia 2018 r.

9. Ferie zimowe

15.01 – 28.01.2018 r.

10. Zebrania z rodzicami

kl. I-III       30 stycznia 2018 r.

kl. IV-VII      31 stycznia 2018 r.

II SEMESTR trwa od  1 lutego 2018  do 22 czerwca 2018 r.

1. Rada pedagogiczna podsumowująca

 1 lutego 2018 r.

2. Rekolekcje

według terminu podanego przez parafię

3. Zebrania z rodzicami

 

kl. I-III      13 marca 2018 r.

kl. IV-VII    14 marca 2018 r.

4. Zapisy do klasy pierwszej – zgodnie z terminami rekrutacji elektronicznej.

5. Dzień otwarty szkoły

---------------

6. Wiosenna przerwa świąteczna                

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

7. Święto Patrona

 8 maja 2018 r.

8. Zebrania dla rodziców           

kl. I-III     8 maja 2018 r.

kl. IV-VII   9 maja 2018 r.

9. Wystawienie ocen                                

do 8 czerwca 2018 r.

10. Rada klasyfikacyjna końcowo roczna

14 czerwca 2018 r.

11. Zakończenie roku szkolnego

22 czerwca 2018 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 2 listopada 2017 r.

 dzień opiekuńczy

 3 listopada 2017 r.

 dzień opiekuńczy

 4 maja 2018 r.

 dzień opiekuńczy

 15 maja 2018 r.

 Finał Konkursu Wrocławskie Krasnale, dzień opiekuńczy

 1 czerwca 2018 r.

 dzień opiekuńczy

 18 czerwca 2018r.

 dzień opiekuńczy