FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

31 października 2018 jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych

1 listopada 2018 jest dniem wolnym

2 listopada jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych