FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

Drogi Uczniu / Droga Uczennico klasy szóstej

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Departament Edukacji Miasta Wrocław serdecznie zapraszają uzdolnionych matematycznie szóstoklasistów do klas uniwersyteckich. Od 1 września 2018 roku w trzech wrocławskich szkołach

 • Szkoła Podstawowa nr 3 (ul. Bobrza),
 • Szkoła Podstawowa nr 76 (ul. Wandy),
 • Szkoła Podstawowa nr 107 (ul. Prusa),

zostaną uruchomione uniwersyteckie klasy siódme o profilu matematyczno-informatycznym. Klasy te będą objęte patronatem Uniwersytetu:

 • Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli doświadczonych w pracy z uczniami uzdolnionymi matematycznie, których wychowankowie osiągają liczne sukcesy w konkursach matematycznych.
 • Będzie realizowany autorski program nauczania matematyki, przy zwiększonej liczbie godzin zajęć.
 • W ramach zajęć szkolnych uczniowie będą mogli uczestniczyć w Akademii Gimnazjalnej z informatyki.
 • Zorganizowane zostaną kółka matematyczne przygotowujące do konkursów, prowadzone wspólnie przez nauczycieli szkolnych i pracowników Uniwersytetu.
 • Uczniowie będą mogli uczestniczyć w uniwersyteckich obozach matematycznych i informatycznych.

Rekrutacja do klas uniwersyteckich zostanie przeprowadzona 9 czerwca 2018 roku o godz. 10 w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. Grunwaldzki 2/4, przy Moście Grunwaldzkim). Z postępowania rekrutacyjnego zostaną zwolnieni laureaci konkursów matematycznych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie

www.wmi.uni.wroc.pl/pl/klasy_uniwersyteckie


ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY VII

Serdecznie zapraszamy!

 


 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLASY Z INNOWACJĄ MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNĄ

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole zostanie utworzona klasa czwarta z innowacją matematyczno - informatyczną.

Uczniowie klas trzecich, zainteresowani uczęszczaniem do tej klasy, którzy nie mogli przystąpić do testu predyspozycji matematyczno – informatycznych w pierwszym terminie, będą mogli napisać go dnia 11 maja 2018r. o godzinie 15.30. Warunkiem zgłoszenia dziecka na test jest wypełnienie przez rodzica załączonej zgody i złożenie jej w sekretariacie szkoły do 10 maja 2018r.

ZGODA NA UDZIAŁ W TEŚCIE

ZGODA NA UCZĘSZCZANIE DO KLASY MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNEJ

PODANIE O PRZYJĘCIE UCZNIA DO SZKOŁY

 

 


Rekrutacja do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna
w Szkole Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi
im. I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu na rok szkolny 2018/2019

 1. Do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna może uczęszczać uczeń, który:
  a) w roku rozpoczęcia nauki w klasie czwartej ukończył lub ukończy 9 lub 10 lat (rocznik 2008 lub 2009),
  b) posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  c) uzyskał pozytywny wynik próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Nożnej,
  d) posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej o profilu piłka nożna.
Regulamin rekrutacji Oświadczenie Zgoda

 

Rekrutacja do klasy czwartej sportowej o profilu pływanie
w Szkole Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi
im. I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu na rok szkolny 2018/2019

Do klasy czwartej sportowej o profilu pływanie może uczęszczać uczeń, który:

 1. a) w roku rozpoczęcia nauki w klasie czwartej ukończył lub ukończy 9 lub 10 lat (rocznik 2008 lub 2009),
 2. b) posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 3. c) uzyskał pozytywny wynik próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Pływacki,
 4. d) posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej o profilu pływanie.
Regulamin rekrutacji zał. 1 oświadczenie zał. 2 zgoda zał. 3 podanie