FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLASY Z INNOWACJĄ MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNĄ

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole zostanie utworzona klasa czwarta z innowacją matematyczno - informatyczną.

Uczniowie klas trzecich, zainteresowani uczęszczaniem do tej klasy, którzy nie mogli przystąpić do testu predyspozycji matematyczno – informatycznych w pierwszym terminie, będą mogli napisać go dnia 11 maja 2018r. o godzinie 15.30. Warunkiem zgłoszenia dziecka na test jest wypełnienie przez rodzica załączonej zgody i złożenie jej w sekretariacie szkoły do 10 maja 2018r.

ZGODA NA UDZIAŁ W TEŚCIE

ZGODA NA UCZĘSZCZANIE DO KLASY MATEMATYCZNO - INFORMATYCZNEJ

PODANIE O PRZYJĘCIE UCZNIA DO SZKOŁY