FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

Drogi Uczniu / Droga Uczennico klasy szóstej

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Departament Edukacji Miasta Wrocław serdecznie zapraszają uzdolnionych matematycznie szóstoklasistów do klas uniwersyteckich. Od 1 września 2018 roku w trzech wrocławskich szkołach

  • Szkoła Podstawowa nr 3 (ul. Bobrza),
  • Szkoła Podstawowa nr 76 (ul. Wandy),
  • Szkoła Podstawowa nr 107 (ul. Prusa),

zostaną uruchomione uniwersyteckie klasy siódme o profilu matematyczno-informatycznym. Klasy te będą objęte patronatem Uniwersytetu:

  • Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli doświadczonych w pracy z uczniami uzdolnionymi matematycznie, których wychowankowie osiągają liczne sukcesy w konkursach matematycznych.
  • Będzie realizowany autorski program nauczania matematyki, przy zwiększonej liczbie godzin zajęć.
  • W ramach zajęć szkolnych uczniowie będą mogli uczestniczyć w Akademii Gimnazjalnej z informatyki.
  • Zorganizowane zostaną kółka matematyczne przygotowujące do konkursów, prowadzone wspólnie przez nauczycieli szkolnych i pracowników Uniwersytetu.
  • Uczniowie będą mogli uczestniczyć w uniwersyteckich obozach matematycznych i informatycznych.

Rekrutacja do klas uniwersyteckich zostanie przeprowadzona 9 czerwca 2018 roku o godz. 10 w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. Grunwaldzki 2/4, przy Moście Grunwaldzkim). Z postępowania rekrutacyjnego zostaną zwolnieni laureaci konkursów matematycznych o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie

www.wmi.uni.wroc.pl/pl/klasy_uniwersyteckie


ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY VII

Serdecznie zapraszamy!