FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

E-DZIENNIK

WROCŁAWSKIE KRASNALE

D. K. MAŁEGO PROGRAMISTY

KONTAKT

ZAPISY DO KLAS IV

Szkoła prowadzi rekrutację do kas IV o profilu PŁYWANIE oraz PIŁKA NOŻNA.

Serdecznie zapraszam uczniów klas 1 – 6

do udziału w szkolnych eliminacjach

V Dolnośląskich Mistrzostw w Sudoku,

które odbędą się 10 marca 2016.

 Proszę uczniów o zapoznanie się z zadaniami z lat poprzednich
(np. zadania z 2015 r. są dostępne na stronie ww.fmw.uni.wroc.pl/dla-uczniów/
mistrzostwa-w-sudoku/2015/zadania/zadania-z-iv-mistrzostw-dś-w-sudoku)
i zgłoszenie chęci udziału w konkursie do nauczycieli matematyki
(kl. 4 – 6) lub wychowawców (kl. 1 - 3) do 1 marca 2016.

                                                                  Szkolny koordynator konkursu

Beata Walczuk