FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

E-DZIENNIK

WROCŁAWSKIE KRASNALE

D. K. MAŁEGO PROGRAMISTY

KONTAKT

ZAPISY DO KLAS IV

Szkoła prowadzi rekrutację do kas IV o profilu PŁYWANIE oraz PIŁKA NOŻNA.

W dniu 30 marca 2016 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyła się uroczysta Gala laureatów konkursów „zDolny Ślązaczek” oraz „zDolny Ślązak Gimnazjalista”.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Kurator Oświaty, przedstawiciele DODN, laureaci, rodzice oraz zaproszeni goście.

 „zDolny Ślązaczek” jest to interdyscyplinarny konkurs wojewódzki dla uczniów klas IV-VI SP, realizowany w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Konkurs składa się z trzech etapów. W etapie szkolnym i powiatowym zawodnicy czytają tekst źródłowy dotyczący Dolnego Śląska i na jego podstawie rozwiązują test matematyczno-polonistyczny. Często muszą wykazać się umiejętnościami wykraczającymi poza wymagania programowe w szkole. Finał składa się osobno z części polonistycznej i matematycznej.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział łącznie ponad 30.000 uczniów. Dziesięcioro uczniów szkół podstawowych uzyskało tytuł podwójnego laureata, w tym aż dwóch uczniów naszej szkoły. Szkoła Podstawowa nr 76 w tegorocznej edycji ma trzech laureatów ze wszystkich kategorii konkursowych.

 

Laureaci Szkoły Podstawowej nr 76 we Wrocławiu:

Milena Pietrzyk            – uzyskała tytuł laureata z języka polskiego i laureata z matematyki,

Krzysztof Siekierski     – uzyskał tytuł laureata z języka polskiego i laureata z matematyki,

Antonina Michalewicz – uzyskała tytuł laureata z j. angielskiego i wyróżnienie za bardzo dobry wynik.

 

Laureaci tego prestiżowego konkursu są zwolnieni ze sprawdzianu szóstoklasisty i otrzymują z niego maksymalną liczbę punktów.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Dziękujemy i gratulujemy również nauczycielom, którzy pokierowali naszymi laureatami oraz ich rodzicom.

 

ZDJĘCIA Z GALI