FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

E-DZIENNIK

WROCŁAWSKIE KRASNALE

D. K. MAŁEGO PROGRAMISTY

KONTAKT

ZAPISY DO KLAS IV

Szkoła prowadzi rekrutację do kas IV o profilu PŁYWANIE oraz PIŁKA NOŻNA.

SZKOLNY KONKURS ORTOGRAFICZNY

 

W czwartek – 7 kwietnia 2016 roku odbył się w naszej szkole  Szkolny Konkurs Ortograficzny.

Mistrzowie Ortografii z klas drugich i trzecich  zmagali się z przeróżnymi ćwiczeniami pełnymi pułapek ortograficznych: krzyżówką, wykreślanką, labiryntem, tekstem luk, szyfrem.

 Celem konkursu było:

- szerzenie wśród uczniów nawyków pracy nad poprawnością ortograficzną,

 - rozbudzanie motywacji do pogłębiania wiedzy i umiejętności ortograficznych

- wyłonienie Szkolnej Drużyny  Mistrzów Ortografii spośród uczniów klas trzecich, którzy będą reprezentowali szkołę w XVI Powiatowym Turnieju Ortograficznym organizowanym przez WCDN.

 

 W konkursie wzięło udział 15 uczniów. Pisali oni w dwóch kategoriach wiekowych:

- I kategoria - uczniowie klas II,
- II kategoria - uczniowie klas III.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwały panie:

Iwona Piasecka i Izabela Latko – Bożek – organizator konkursu.

Wszyscy uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu udało im się opanować zasady ortograficzne.

Podczas konkursu panowała wspaniała atmosfera. Po „rozgrzewce” wszyscy uczestnicy dowiedzieli się, że zadania konkursowe będą dotyczyły pisowni zmiękczeń i wcale nie odetchnęli z ulgą…

Ale z każdym kolejnym zadaniem było lepiej i … łatwiej.

Na rozwiązanie każdego  zadania uczniowie mieli  ściśle określony czas i było to niezłe wyzwanie, ale większość dała radę!

W tej trudnej rywalizacji zwycięzcami zostali ci, którzy najlepiej poradzili sobie ze stresem, presją czasu i  wykazali się najlepszą znajomością zasad pisowni i umiejętnością ich zastosowania w praktyce.

Szkolnymi Mistrzami Ortografii           

Klas Drugich zostali:

1.Hanna Urbanowicz z klasy IIb

2.Natalia Łobozek z klasy IIe

3. Bartosz  Borowy  z klasy IIa.

 

Szkolnymi Mistrzami Ortografii          

  Klas Trzecich zostali:

1.Grażyna Urbanowska z klasy IIIa

2. Marek Kalisz z klasy IIIc

3. Natalia Gremblewska z klasy IIIc.

Dziękujemy wszystkim za udział  w konkursie, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

Mamy nadzieję, że Drużyna Szkoły Podstawowej Nr 76 poradzi sobie znakomicie w etapie międzyszkolnym     XVI Powiatowego Turnieju Ortograficznego, który odbędzie się 22 kwietnia 2016 roku w naszej szkole.

 Izabela Latko – Bożek

Iwona Piasecka