FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

Kategoria: 4 - 5 klasy: 
1. Martyna Kapuśniak, SP nr 99 
2. Grażyna Urbanowska, SP 76 
3. Natalia Gremblewska, SP nr 76 
 
Kategoria: 6 - 7 klasy:
1. Marcel Kołodziejski, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 17 
2. Małgorzata Janowska, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12 
3. Szymon Ślusarczyk, SP 76
 
                                                                 Gratulacje!

Dziękujemy uczestnikom za wykonanie wspaniałych prac, opiekunom za patronat artystyczny i wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia zdarzenia. 
 
                                                                                       Zapraszam za rok.  
 
                                                                                                           Ewa Gronkiewicz