E-DZIENNIK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

E-DZIENNIK

WROCŁAWSKIE KRASNALE

D. K. MAŁEGO PROGRAMISTY

KONTAKT

ZEBRANIA

Zebrania z rodzicami I - III, 13 marca 2018r. Zebrania z rodzicami IV - VII, 14 marca 2018r. Zebrania rozpoczynają się o godzinie 17:00

 


 UMOWA O KORZYSTANIE Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

UMOWĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ W 2 EGZEMPLARZACH I PRZYNIEŚĆ DO SEKRETARIATU SZKOŁY


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ


OPŁATY ZA WYŻYWIENIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

W LUTYM OPŁATA ZA OBIADY WYNOSI 80 zł

 

Wpłat dokonujemy:

  • Na konto bankowe od 01 do 10 dnia każdego miesiąca:

30 1020 5226 0000 6402 0418 2564
z dopiskiem –
wpłata za obiady/klasa/imię i nazwisko dziecka/za miesiąc ...........

OPÓŹNIENIA W OPŁATACH SPOWODUJĄ NALICZANIE USTAWOWYCH ODSETEK

Banku PKO BP oraz w
Punktach Obsługi Bankowej, tzw POB zlokalizowanych w kasach UM
(ul. G. Zapolskiej 2/4, ul. Nowy Targ 1 – 8, ul. Kotlarska 41, ul. Kromera 44)

 Poniżej wykaz placówek bankowych:


Nazwa placówki

Ulica nr

Oddział 1 we Wrocławiu

ul. Wita Stwosza 33/35

Oddział 10 we Wrocławiu

ul. Drukarska 38

Oddział 11 we Wrocławiu

ul. Kruszwicka 10/12

Oddział 12 we Wrocławiu

ul. Grabiszyńska 88

Oddział 14 we Wrocławiu

pl. Dominikański 3

Oddział 15 we Wrocławiu

ul. Chorwacka 2 A

Oddział 16 we Wrocławiu

ul. Nowodworska 73

Oddział 17 we Wrocławiu

ul. Dziadoszańska 44

Oddział 18 we Wrocławiu

ul. Norwida 25

Oddział 19 we Wrocławiu

ul. Gajowa 31

Oddział 2 we Wrocławiu

ul. Rynek 33

Oddział 20 we Wrocławiu

ul. Solskiego 6

Oddział 21 we Wrocławiu

ul. Piłsudskiego 28/30

Oddział 22 we Wrocławiu

ul. Ołtaszyńska 92a/7

Oddział 23 we Wrocławiu

ul. Krzywoustego 334

Oddział 24 we Wrocławiu

ul. Żmigrodzka 15

Oddział 26 we Wrocławiu

ul. Bacciarellego 8 A/I

Oddział 27 we Wrocławiu

ul. Średzka 14

Oddział 28 we Wrocławiu

ul. Bolesława Prusa 1

Oddział 3 we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 60

Oddział 4 we Wrocławiu

ul. Gepperta 4

Oddział 5 we Wrocławiu

ul. Nowowiejska 5

Oddział 6 we Wrocławiu

ul. Horbaczewskiego 4-6

Oddział 7 we Wrocławiu

ul. Orzechowa 44

Oddział 8 we Wrocławiu

ul. Krzywoustego 126

Oddział 9 we Wrocławiu

ul. Grabiszyńska 240