FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

E-DZIENNIK

WROCŁAWSKIE KRASNALE

D. K. MAŁEGO PROGRAMISTY

KONTAKT

ZAPISY DO KLAS IV

Szkoła prowadzi rekrutację do kas IV o profilu PŁYWANIE, PIŁKA NOŻNA oraz INNOWACJĄ MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNĄ

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

 

2015/2018
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA Data zamieszczenia: 14.12.2017r.
ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA Data zamieszczenia: 07.12.2017r.
ZAŁACZNIK1 - POPRAWIONY Data zamieszczenia: 07.12.2017r.
 PROJEKT UMOWY - POPRAWIONY  Data zamieszczenia: 07.12.2017r.
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE  Data zamieszczenia: 05.12.2017r.
 PROJEKT UMOWY  Data zamieszczenia: 05.12.2017r.
 HARMONOGRAM ZAJĘĆ KLAS PŁYWACKICH  Data zamieszczenia: 05.12.2017r.
 HARMONOGRAN NAUK PŁYWANIA  Data zamieszczenia: 05.12.2017r.
FORMULARZ OFERTOWY Data zamieszczenia: 05.12.2017r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Data zamieszczenia: 31.07.2017r.
ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT  Data zamieszczenia: 28.07.2017r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  Data zamieszczenia: 24.07.2017r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Data zamieszczenia: 24.07.2017r.
 HARMONOGRAM NAUK PŁYWANIA Data zamieszczenia: 24.07.2017r.
 HARMONOGRAM ZAJĘĆ KLAS PŁYWACKICH Data zamieszczenia: 24.07.2017r.
 ZAŁĄCZNIKI Data zamieszczenia: 24.07.2017r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Data zamieszczenia: 20.04.2017r.
ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻYCH W PRZETARGU Data zamieszczenia: 03.04.2017r.
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Data zamieszczenia: 28.12.2016r.
ZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT Data zamieszczenia: 28.12.2016r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU   Data zamieszczenia: 14.12.2016r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   Data zamieszczenia: 14.12.2016r.
HARMONOGRAM NAUK PŁYWANIA II SEMESTR   Data zamieszczenia: 14.12.2016r.
HARMONOGRAM ZAJĘĆ KLAS PŁYWACKICH II SEMESTR  Data zamieszczenia: 14.12.2016r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Data zamieszczenia: 13.12.2016r.
UDOSTĘPNIENIE KRYTEJ PŁYWALNI I POMIESZCZEŃ TOWARZYSZĄCYCH DLA UCZNIÓW  Data zamieszczenia: 30.11.2016r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  Data zamieszczenia: 30.11.2016r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA  Data zamieszczenia: 30.11.2016r.

HARMONOGRAM KLAS SPORTOWYCH Data zamieszczenia: 28.11.2016r.
HARMONOGRAM KLAS 2  Data zamieszczenia: 28.11.2016r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  Data zamieszczenia: 28.11.2016r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  Data zamieszczenia: 28.11.2016r.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Data zamieszczenia: 13.05.2016r.
PISMO PRZEWODNIE  Data zamieszczenia: 21.04.2016r.
SPECYFIKACJA IST. WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PO ZMIANIE  Data zamieszczenia: 21.04.2016r.
HARMONOGRAM ZAJĘĆ KLAS PŁYWACKICH- PO ZMIANIE  Data zamieszczenia: 21.04.2016r.
HARMONOGRAM NAUK PŁYWANIA - PO ZMIANIE  Data zamieszczenia: 21.04.2016r.
HARMONOGRAM ZAJĘĆ KLAS PŁYWACKICH  Data zamieszczenia: 20.04.2016r.
HARMONOGRAM NAUK PŁYWANIA  Data zamieszczenia: 20.04.2016r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  Data zamieszczenia: 20.04.2016r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Data zamieszczenia: 20.04.2016r.

2015
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Data zamieszczenia: 02.12.2015r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Data zamieszczenia: 25.11.2015r.
ZMIANA SIWZ
Data zamieszczenia: 25.11.2015r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Data zamieszczenia: 24.11.2015r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Data zamieszczenia: 24.11.2015r.
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Data zamieszczenia: 1.06.2015r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Data zamieszczenia: 12.06.2015r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Data zamieszczenia: 12.06.2015r.
HARMONOGRAM ZAJĘĆ KLAS MŁODSZYCH
Data zamieszczenia: 12.06.2015r.
HARMONOGRAM ZAJĘĆ KLAS STARSZYCH
Data zamieszczenia: 12.06.2015r.
STARSZE OGŁOSZENIA I PRZETARGI DOSTEPNE SĄ NA POPRZEDNIEJ "STAREJ" STRONIE