FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

DOKUMENTY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 76 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI

 Aby otworzyć dokumenty należy kliknąć na ikonę prawym przyciskiem myszki i wybrać opcję, OTWÓRZ ODNOŚNIK W NOWEJ KARCIE


STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 76

ANEKS 1, ANEKS 2, ANEKS 3, ANEKS 4,

ANEKS 5, ANEKS 6, ANEKS 7


PROGRAM PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZY


REGULAMIN PEŁNIENIA DYŻURÓW


KRYTERIA OCEN ZACHOWANIA DLA UCZNIÓW KLAS 4-6 SP76


 KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW SP76


REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 76

ZMIANY W REGULAMINIE SZKOŁY


REGULAMIN OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 76


  UMOWA O KORZYSTANIE Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ


 KARTA ZAPISU DZIECI DO ŚWIETLICY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 76


 PODANIE O DUPLIKAT LEGITYMACJI SZKOLNEJ


 PODANIE O ZWOLNIENIE Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO