FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

 

 UMOWA O KORZYSTANIE Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

UMOWĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ W 2 EGZEMPLARZACH I PRZYNIEŚĆ DO SEKRETARIATU SZKOŁY

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JADŁOSPIS

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


OPŁATY ZA WYŻYWIENIE W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

KOSZT JEDNEGO OBIADU WYNOSI 4 ZŁ

 

W LISTOPADZIE OPŁATA ZA OBIADY WYNOSI 76 zł ( 19 DNI ROBOCZYCH)

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wpłat dokonujemy:

  • Na konto bankowe od 01 do 10 dnia każdego miesiąca:

30 1020 5226 0000 6402 0418 2564
z dopiskiem –
wpłata za obiady/klasa/imię i nazwisko dziecka/za miesiąc ...........

OPÓŹNIENIA W OPŁATACH SPOWODUJĄ NALICZANIE USTAWOWYCH ODSETEK