FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

E-DZIENNIK

REKRUTACJA

PÓŁKOLONIE LETNIE

KONTAKT

REKRUTACJA

Informujemy, że prowadzona jest rekrutacja na rok szkolny 2018/2018. Do klasy I. Do klasy IV o profilu matematyczno-informatycznym, pływanie oraz piłka nożna . Do klasy VII uniwersyteckiej o profilu matematyczno-informatycznym.

 


 UMOWA O KORZYSTANIE Z OBIADÓW W STOŁÓWCE SZKOLNEJ

UMOWĘ NALEŻY WYPEŁNIĆ W 2 EGZEMPLARZACH I PRZYNIEŚĆ DO SEKRETARIATU SZKOŁY


REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ


OPŁATY ZA WYŻYWIENIE W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

KOSZT JEDNEGO OBIADU WYNOS 4 ZŁ

 

W MAJU OPŁATA ZA OBIADY WYNOSI 68 zł (17 DNI ROBOCZYCH)

 

 

Wpłat dokonujemy:

  • Na konto bankowe od 01 do 10 dnia każdego miesiąca:

30 1020 5226 0000 6402 0418 2564
z dopiskiem –
wpłata za obiady/klasa/imię i nazwisko dziecka/za miesiąc ...........

OPÓŹNIENIA W OPŁATACH SPOWODUJĄ NALICZANIE USTAWOWYCH ODSETEK