FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

 

 

INFORMACJA DO INTENDENTA SP76

 

Imię i nazwisko dziecka*

Klasa*


Proszę wpisać klasę, np 1a, 1b, 1c, itd.

Data*

Dzień/dni w czasie, których dziecko nie będzie jadło obiadów.

Adres e-mail


Aby otrzymać potwierdzenie proszę wpisać adres e-mail.

Wysłanie formularza jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 z późniejszymi zmianami).

 

*Pola muszą zostać wypełnione