FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

OGŁOSZENIA I PRZETARGI

 

PRZETARGI W ROKU  2020
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Data zamieszczenia 30.06.2020 r.
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA Data zamieszczenia 30.06.2020 r.
ZMIANA TREŚCI ZAMÓWIENIA Data zamieszczenia 24.06.2020 r.
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  Data zamieszczenia 23.06.2020 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE  Data zamieszczenia 22.06.2020 r.
PROJEKT UMOWY  Data zamieszczenia 22.06.2020 r.
BASEN HARMONOGRAM  Data zamieszczenia 22.06.2020 r.
FORMULARZ OFERTOWY Data zamieszczenia 22.06.2020 r.

 PLAN POSTĘPOWAŃ  Data zamieszczenia 21.01.2020 r.
PRZETARGI W ROKU  2019
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA DLA CZĘŚCI 7 Data zamieszczenia 19.12.2019r
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Data zamieszczenia 19.12.2019r
INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT Data zamieszczenia 16.12.2019r
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Data zamieszczenia 05.12.2019r
SIWZ  Data zamieszczenia 05.12.2019r
ZAŁĄCZNIK 1  Data zamieszczenia 05.12.2019r
ZAŁĄCZNIK 2  Data zamieszczenia 05.12.2019r
ZAŁĄCZNIK 3.1  Data zamieszczenia 05.12.2019r
ZAŁĄCZNIK 3.2  Data zamieszczenia 05.12.2019r
ZAŁĄCZNIK 3.3  Data zamieszczenia 05.12.2019r
ZAŁĄCZNIK 3.4  Data zamieszczenia 05.12.2019r
ZAŁĄCZNIK 3.5  Data zamieszczenia 05.12.2019r
ZAŁĄCZNIK 3.5  Data zamieszczenia 05.12.2019r
ZAŁĄCZNIK 3.6  Data zamieszczenia 05.12.2019r
ZAŁĄCZNIK 3.6  Data zamieszczenia 05.12.2019r
ZAŁĄCZNIK 3.7  Data zamieszczenia 05.12.2019r
  ZAŁĄCZNIK 3.7  Data zamieszczenia 05.12.2019r
ZAŁĄCZNIK 3.8  Data zamieszczenia 05.12.2019r
ZAŁĄCZNIK 3.8  Data zamieszczenia 05.12.2019r
ZAŁĄCZNIK 3.9  Data zamieszczenia 05.12.2019r
ZAŁĄCZNIK 3.9  Data zamieszczenia 05.12.2019r
ZAŁĄCZNIK 4 SIWZ  Data zamieszczenia 05.12.2019r
ZAŁĄCZNIK 5 SIWZ  Data zamieszczenia 05.12.2019r
  ZAŁĄCZNIK 6 SIWZ  Data zamieszczenia 05.12.2019r

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  Data zamieszczenia 09.12.2019r
  INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA  Data zamieszczenia 04.12.2019r
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE  Data zamieszczenia 27.11.2019r
PROJEKT UMOWY  Data zamieszczenia 27.11.2019r
BASEN HARMONOGRAM ZAJĘĆ  Data zamieszczenia 27.11.2019r
  BASEN HARMONOGRAM NAUK PŁYWANIA  Data zamieszczenia 27.11.2019r
  FORMULARZ OFERTOWY  Data zamieszczenia 27.11.2019r

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Data zamieszczenia 19.06.2019r
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA Data zamieszczenia 18.06.2019r
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE  Data zamieszczenia 11.06.2019r
  PROJEKT UMOWY  Data zamieszczenia 11.06.2019r
  BASEN HARMONOGRAM  Data zamieszczenia 11.06.2019r
  ZAŁĄCZNIKI 1-3  Data zamieszczenia 11.06.2019r

PLAN POSTĘPOWAŃ Data zamieszczenia 1.2.2019r
   
PRZETARGI W ROKU  2018
INFORMACJA O WYBORZE Data zamieszczenia 12.12.2018r
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA Data zamieszczenia 12.12.2018r
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
Data zamieszczenia 05.12.2018r
  PROJEKT UMOWY Data zamieszczenia 05.12.2018r.
  FORMULARZ OFERTOWY
Data zamieszczenia 05.12.2018r.
  HARMONOGRAM ZAJĘĆ KLAS SPORTOWYCH
Data zamieszczenia 05.12.2018 r.
  HARMONOGRAM NAUK PŁYWANIA
Data zamieszczenia 05.12.2018r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE cz. 5 Data zamieszczenia: 19.12.2018r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 6 i 7 Data zamieszczenia: 17.12.2018r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 1, 2, 5, 9 Data zamieszczenia: 13.12.2018r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE 3,4,8 Data zamieszczenia: 13.12.2018r.
OTWARCIE OFERT Data zamieszczenia: 05.12.2018r.
  ODPOWIEDZI NA PYTANIA WNIOSKODAWCÓW Data zamieszczenia: 30.11.2018r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY
Data zamieszczenia: 26.11.2018r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Data zamieszczenia: 26.11.2018r.
ZAŁĄCZNIK NR 1
Data zamieszczenia: 26.11.2018r.
ZAŁĄCZNIK NR 1
Data zamieszczenia: 26.11.2018r.
  ZAŁĄCZNIK NR 3.1
Data zamieszczenia: 26.11.2018r.
  ZAŁĄCZNIK NR 3.1
Data zamieszczenia: 26.11.2018r.
ZAŁĄCZNIK NR 3.2
Data zamieszczenia: 26.11.2018r.
ZAŁĄCZNIK NR 3.2
Data zamieszczenia: 26.11.2018r.
ZAŁĄCZNIK NR 3.3
Data zamieszczenia: 26.11.2018r.
ZAŁĄCZNIK NR 3.3
Data zamieszczenia: 26.11.2018r.
ZAŁĄCZNIK NR 3.4
Data zamieszczenia: 26.11.2018r.
ZAŁĄCZNIK NR 3.4
Data zamieszczenia: 26.11.2018r.
  ZAŁĄCZNIK NR 3.5 Data zamieszczenia: 26.11.2018r. 
ZAŁĄCZNIK NR 3.5
Data zamieszczenia: 26.11.2018r.
ZAŁĄCZNIK NR 3.6
Data zamieszczenia: 26.11.2018r.
ZAŁĄCZNIK NR 3.6
Data zamieszczenia: 26.11.2018r.
ZAŁĄCZNIK NR 3.7
Data zamieszczenia: 26.11.2018r.
ZAŁĄCZNIK NR 3.7
Data zamieszczenia: 26.11.2018r.
ZAŁĄCZNIK NR 3.8
Data zamieszczenia: 26.11.2018r.
ZAŁĄCZNIK NR 3.8
Data zamieszczenia: 26.11.2018r.
ZAŁĄCZNIK NR 3.9
Data zamieszczenia: 26.11.2018r. 
ZAŁĄCZNIK NR 3.9
Data zamieszczenia: 26.11.2018r. 
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
 Data zamieszczenia: 26.11.2018r.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
 Data zamieszczenia: 26.11.2018r.
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
Data zamieszczenia: 26.11.2018r. 
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
Data zamieszczenia: 26.11.2018r. 
ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
Data zamieszczenia: 26.11.2018r. 
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
Data zamieszczenia: 26.11.2018r. 
ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
Data zamieszczenia: 26.11.2018r. 
ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ
Data zamieszczenia: 26.11.2018r. 
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ
Data zamieszczenia: 26.11.2018r. 
ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ
Data zamieszczenia: 26.11.2018r. 
 

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Data zamieszczenia: 20.06.2018r.
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU
Data zamieszczenia: 19.06.2018r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE
Data zamieszczenia: 16.06.2018r.
 FORMULARZ OFERTOWY  Data zamieszczenia: 16.06.2018r.


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Data zamieszczenia: 14.06.2018r.
INFORMACJA PO OTWARCIU OFERT
Data zamieszczenia: 21.05.2018r.
PYTANIE 2 DO PRZETARGU Data zamieszczenia: 18.05.2018r.
PYTANIE 1 DO PRZETARGU
Data zamieszczenia: 17.05.2018r.
ZMIANA TREŚCI SIWZ Data zamieszczenia: 17.05.2018r.
ZAŁĄCZNIK NR 1 POPRAWIONY DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1 POPRAWIONY DO SIWZ Data zamieszczenia: 17.05.2018r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - DOSTAWY Data zamieszczenia: 11.05.2018r.
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Data zamieszczenia: 11.05.2018r.
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Data zamieszczenia: 11.05.2018r.
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ   Data zamieszczenia: 11.05.2018r.
ZAŁĄCZNIK 3.1 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK 3.1 DO SIWZ Data zamieszczenia: 11.05.2018r.
ZAŁĄCZNIK 3.2 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK 3.2 DO SIWZ Data zamieszczenia: 11.05.2018r.
ZAŁĄCZNIK 3.3 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK 3.3. DO SIWZ Data zamieszczenia: 11.05.2018r.
ZAŁĄCZNIK 3.4 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK 3.4 DO SIWZ Data zamieszczenia: 11.05.2018r.
ZAŁĄCZNIK 3.5 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK 3.5 DO SIWZ Data zamieszczenia: 11.05.2018r.
ZAŁĄCZNIK 3.6 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK 3.6 DO SIWZ Data zamieszczenia: 11.05.2018r.
ZAŁĄCZNIK 3.7 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK 3.7 DO SIWZ Data zamieszczenia: 11.05.2018r.
ZAŁĄCZNIK 3.8 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK 3.8 DO SIWZ Data zamieszczenia: 11.05.2018r.
ZAŁĄCZNIK 3.9 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK 3.9 DO SIWZ Data zamieszczenia: 11.05.2018r.
ZAŁĄCZNIK 4 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK 4 DO SIWZ Data zamieszczenia: 11.05.2018r.
ZAŁĄCZNIK 5 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK 5 DO SIWZ Data zamieszczenia: 11.05.2018r.
ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ   Data zamieszczenia: 11.05.2018r.