FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020


02.09.2019 Rozpoczęcie roku szkolnego

10.09.2019 Zebrania dla rodziców klas I-III

11.09.2019 Zebrania dla rodziców klas IV-VIII

28.09.2019 Festyn szkolny

14.10.2019 Pasowanie klas pierwszych

05.11.2019 Konsultacje z rodzicami klas I-III

06.11.2019 Konsultacje z rodzicami klas IV-VIII

17.12.2019 Konsultacje z rodzicami klas I-III

18.12.2019 Konsultacje z rodzicami klas IV-VIII

22-31.12.2019 Zimowa przerwa świąteczna

do 16.01.2020 Wystawianie ocen

23.01.2020 Rada klasyfikacyjna śródroczna

28.01.2020 Zebrania dla rodziców klas I-III

29.01.2019 Zebrania dla rodziców klas IV-VIII

10.02-23.02.2020 Ferie zimowe

16,17,18.03.2020 Rekolekcje

17.03.2020 Konsultacje z rodzicami klas I-III

18.03.2020 Konsultacje z rodzicami klas IV-VIII

09.04-14.04.2020 Wiosenna przerwa świąteczna

8.05.2020 Święto Patrona szkoły

12.05.2020 Zebrania dla rodziców klas I-III

13.05.2020 Zebrania dla rodziców klas IV-VIII

do 10.06.2020 Wystawianie ocen

17.06.2020 Rada klasyfikacyjna roczna

26.06.2020 Zakończenie roku szkolnego