FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

  Z okazji Dnia  Plasteliny w świetlicy  od dnia 18-22 września zajęciom  plastycznym towarzyszyła plastelina.