FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

NOWY PROGRAM
PROMUJĄCY ZDROWE ODŻYWIANIE SIĘ DZIECI

„Program dla szkół”
2017/2018

Od 2 października 2017r. rozpoczną się dostawy owoców, warzyw i mleka do szkół w ramach unijnego programu promującego zdrowe odżywianie się dzieci.  Na jego realizację w roku szkolnym 2017/2018 przeznaczone będzie 240 mln złotych.

    Programy "Mleko w szkole" oraz "Owoce i warzywa w szkole" zostały  zastąpione przez projekt pod nazwą "Pogram dla szkół".

Nowy projekt ma promować wśród uczniów zdrową dietę bogatą w owoce i warzywa oraz mleko. Projekt został opracowany na podstawie najlepszych doświadczeń zdobytych podczas realizacji poprzednich programów.  

     Nad realizacja programu będzie czuwał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który przejął to Adanie po likwidacji Agencji Rynku Rolnego.

     Zgodnie z założeniami "Programu dla szkół" dzieci będą otrzymywały owoce i warzywa oraz produkty mleczne, będą brały także udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów m.in. na temat rolnictwa, pochodzenia żywności, zdrowych nawyków żywieniowych.

      W nowym programie porcje owocowo-warzywne będzie otrzymywało więcej dzieci niż dotychczas i z większą częstotliwością, gdyż zwiększona została grupa docelowa. Owoce i warzywa dostaną uczniowie klas I-V, a poprzednio program był prowadzony w pierwszych trzech klasach podstawówki. Natomiast mniej uczniów będzie piło mleko, gdyż program „mleko w szkole” obejmował uczniów z klas I-VI – poinformowało biuro prasowe KOWR.

         Na realizację programu w Unii Europejskiej przeznaczono 250 mln euro na cały nadchodzący rok szkolny, w tym: 100 mln euro na mleko i 150 mln euro na owoce i warzywa. Polska otrzyma na rok szkolny gwarantowany budżet ze środków Unii Europejskiej w wysokości: 11,6 mln euro na owoce i warzywa oraz 10,2 mln euro na mleko.

 

Opracowała: Izabela Latko-Bożek

na podstawie artykułów z Portalu Spożywczego