FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

Większością głosów Członków Rady Rodziców biorących udział w głosowaniu została podjęta uchwała popierająca strajk nauczycieli SP 76.

Treść uchwały i protokół z głosowania będą dostępny na stronie szkoły najprawdopodobniej dopiero po zakończeniu akcji strajkowej. Dokumenty zostały przesłane do Rad Oddziałowych (przewodniczących klas).