FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

E-DZIENNIK

REKRUTACJA

PÓŁKOLONIE LETNIE

KONTAKT

REKRUTACJA

Informujemy, że prowadzona jest rekrutacja na rok szkolny 2018/2018. Do klasy I. Do klasy IV o profilu matematyczno-informatycznym, pływanie oraz piłka nożna . Do klasy VII uniwersyteckiej o profilu matematyczno-informatycznym.

ŚWIETLICA - KADRA

Grażyna Kalbarczyk

kierownik świetlicy

Katarzyna Bis

wychowawca świetlicy

Grażyna Dybanowska

wychowawca świetlicy

Danuta Dziadas

wychowawca świetlicy

Halina Olszewska

wychowawca świetlicy

Ewa Ostrowska

wychowawca świetlicy

Grażyna Ostrowska

wychowawca świetlicy

Radosława Winiewicz

wychowawca świetlicy