FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

Świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz. 6.30-17.15.
 
Realizacja celów wychowawczych w świetlicy odbywa się w oparciu o Roczny plan dydaktyczno-wychowawczy, który zakłada podział tygodni na hasła tematyczne. Jeśli pogoda na to pozwala, dzieci spędzają jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu. Świetlica organizuje konkursy wewnętrzne, z których prace są eksponowane w holu szkoły. Uczniowie biorą też udział w konkursach międzyświetlicowych.  

Zajęcia dodatkowe w świetlicy w roku szkolnym 2016/2017 

(dzieciom, które zgłoszą się na zajęcia prowadzący będą rozdawać zgody do podpisania przez rodziców/opiekunów prawnych)

Poniedziałek

11:00 - 11:45 - Papieroplastyka, p. Danuta Kołodziej

15:40 - 16:25 - Papieroplastyka, p. Danuta Kołodziej

Wtorek

11:00 - 11:45 - Czytanki rysowanki, p. Natalia Szymura

Środa

10:00 - 10:45 - Zręczne ręce, p. Mirosława Grajewska

Czwartek 

11:10 - 11:55 - Zabawy z papierem, p. Ewa Ostrowska

Piątek 

7:05 - 7:50 -  Zabawy z papierem, p. Ewa Ostrowska

11:50 - 12:35 - Czytanki rysowanki, p. Natalia Szymura