FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

E-DZIENNIK

REKRUTACJA

PÓŁKOLONIE LETNIE

KONTAKT

REKRUTACJA

Informujemy, że prowadzona jest rekrutacja na rok szkolny 2018/2018. Do klasy I. Do klasy IV o profilu matematyczno-informatycznym, pływanie oraz piłka nożna . Do klasy VII uniwersyteckiej o profilu matematyczno-informatycznym.

Świetlica funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godz.6.30-17.15.

Dzieci przed lekcjami przychodzą do świetlicy na parterze a po lekcjach uczniowie klas:

  • I a, I b, II a, II b, III a, III b - schodzą do świetlicy na parterze.
  • III c, III d, III e, IV-V- przychodzą do sali nr 12.

Świetlica szkolna realizuje cele wychowawcze w oparciu o Roczny plan dydaktyczno-wychowawczy, który zakłada podział tygodni na hasła tematyczne.