FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

E-DZIENNIK

REKRUTACJA

PÓŁKOLONIE LETNIE

KONTAKT

REKRUTACJA

Informujemy, że prowadzona jest rekrutacja na rok szkolny 2018/2018. Do klasy I. Do klasy IV o profilu matematyczno-informatycznym, pływanie oraz piłka nożna . Do klasy VII uniwersyteckiej o profilu matematyczno-informatycznym.

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego "English High Flier" 2015 dla uczniów klas V i VI odbędzie się w środę 2 grudnia 2015 roku. Zgłoszenia do konkursu wraz z wypełnioną przez rodzica / opiekuna zgodą zbierają nauczyciele języka angielskiego. Termin zgłoszenia udziału upływa 9 listopada 2015 r.
Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: http://jersz.pl/contest,7,tab_20.html
 
Koordynator konkursu: Izabela Piwko
Do etapu powiatowego Konkursu zDolny Ślązaczek zakwalifikowali się: 
 
Aleksander Okińczyc i Kacper Wołowiec (język angielski)
Milena Pietrzyk i Kacper Wołowiec (język niemiecki)
 

XIII Wrocławski Konkurs o Tytuł Mistrza Języka Angielskiego "ENGLISH MASTER" 2016 dla uczniów klas IV - VI

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV - VI do udziału w prestiżowym konkursie języka angielskiego "English Master". I etap konkursu odbędzie się w naszej szkole 8 stycznia 2016 roku. Zgłoszenia do konkursu przyjmują nauczyciele języka angielskiego do 18 grudnia 2015 r. Warunkiem przystąpienia ucznia do konkursu jest dostarczenie wypełnionej przez rodzica / opiekuna prawnego zgody, najpóźniej do 7 stycznia 2016 r.
 
Koordynator konkursu: Małgorzata Matraszek
Regulamin konkursu