FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

  • Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas 4 - 8.
  • Zgłoszenia uczniów do nauczycieli matematyki do 5 października 2018, opłata 10 zł.
  • W tym roku szkolnym, aby wziąć udział w konkursie należy przyjść do szkoły z własnym tabletem, komórką lub laptopem z dostępem do Internetu.
  • Konkurs odbędzie się 18.10.2018r , godzina i sala zostaną podane po 5 października.

KILKA SŁÓW O KONKURSIEMaks Matematyczny jest oryginalną koncepcją konkursu matematycznego, która wykorzystuje technologie informatyczne. Konkurs w znacznej części nie wymaga wiedzy, ale umiejętności. Stanowi przede wszystkim intelektualną rozrywkę w formie internetowych gier matematycznych. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych od klasy 2, gimnazjalistów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z podziałem na kategorie wiekowe w każdym roczniku.

Zadaniem konkursowym uczestnika konkursu jest samodzielne rozwiązywanie 1, 2 lub 3 zadań optymalizacyjnych w formie internetowych gier matematycznych, w dniu konkursu. Uczeń rozwiązuje zadania konkursowe w szkole, która go zgłosiła, pod nadzorem Szkolnego Koordynatora Konkursu. Opis nowych zadań pojawia się na stronie dzień przed konkursem około godziny 18:00, w przypadku starych zadań opisy są dostępne cały czas. Zachęcamy do treningu w zadaniach z poprzednich edycji (https://mogalo.pl/zadania).

Szósta edycja Maksa Matematycznego będzie składać się z 2 nowych, nigdzie niepublikowanych zadań.

Każdy uczestnik jednorazowo może przeznaczyć maksymalnie 45 minut na rozwiązywanie zadań.
W tym czasie może grać dowolną ilość razy, w celu uzyskania jak najwyższej sumy najlepszych wyników
w 2 grach. Zadania dla poszczególnych kategorii wiekowych mogą się różnić.

Wyniki konkursu zostaną przekazane na adres e-mail Szkolnego Koordynatora Konkursu, najpóźniej do 2 tygodni po konkursie.