FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

Regulamin szkolnego konkursu dla uczniów klas 1-5
na pracę plastyczną promującą zdrowe żywienie


1.    Zakres tematyczny:
Tematyka prac powinna dotyczyć wpływu żywienia na zdrowie człowieka i jednocześnie zachęcać do stosowania  zbilansowanej diety.

2.    Cel konkursu:

Rozwijanie zainteresowań uczniów tematyką zdrowego odżywiania.Cele szczegółowe:
    wzbogacenie wiedzy uczniów o zdrowym żywieniu,
    podnoszenie świadomości uczniów w zakresie zdrowego żywienia,
    kształtowanie nawyków zdrowego żywienia,
    umożliwienie uczniom zaprezentowania swojej wiedzy w zakresie zdrowego żywienia.

3.    Czas trwania konkursu i przedmiot konkursu:

Od 16 października 2018 r.  do 30 listopada 2018 r.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie samodzielnie przez ucznia (bez pomocy osób trzecich ) pracy plastycznej o tematyce odpowiadającej celowi konkursu, w:
    formacie A3 lub A4,
    technice: malarstwo, rysunek, wyklejanka, wycinanka,
    materiał: papier, karton.

Prace należy dostarczyć do sali nr 15.

4.    Kryteria oceny:
Prace będą oceniane z uwzględnieniem następujących kryteriów:
    pomysłowości i oryginalności,
    czytelności przekazu,
    estetyki wykonania.


Koordynatorzy  Programu dla szkół
Izabela Latko-Bożek
Krystyna Zazula-Sielawska