FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

Edycja tego konkursu jest połączeniem dwóch wcześniejszych konkursów multimedialnych organizowanych przez Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 oraz Towarzystwo Miłośników Wrocławia.

 

1.Cele konkursu: pogłębianie wiedzy o Wrocławiu, doskonalenie umiejętności z zakresu przygotowywania prezentacji multimedialnych oraz ich osobistej prezentacji, integracja środowisk szkolnych.

2.Konkurs bierze udział w XXIV edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia” – punkty za udział i zwycięstwo przyznawane są zgodnie z regulaminem.

3.Organizatorem konkursu jest  Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 ul. Kielecka 51a, 54 –029 Wrocław.

4.Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych. Ustalone są dwie kategorie wiekowe: klasy 4-6 oraz 7-8

5.Przedmiotem konkursu są indywidualne prezentacje multimedialne na temat:

 „Wrocławskie tramwaje

6.Zadaniem konkursu jest wyłonienie 4 prezentacji (dla każdej kategorii), które wezmą udział w finale.

7.Konkurs przebiega w 2 etapach:

I etap - ocena prac przez członków jury, wyłonienie  najlepszych prezentacji.

O wynikach I etapu uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni do dnia 4.03.2019 r. drogą mailową na adres podany w zgłoszeniu.

II etap – finał rozgrywek, osobista prezentacja wykonanych prac.

Prace należy przesyłać do 28.01.2018 r. na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Pod tym adresem możliwy będzie również kontakt z organizatorami.

9. Finał konkursu odbędzie się w 20.03.2019 r. o godzinie 10.00  w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2, Budynek B

10. Zasady konkursu:

- do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prezentacje odpowiadające tytułowi konkursu, złożone zgodnie z regulaminem i zapisane w programie Power Point w formacie .ppt lub .pptx oraz dodatkowo .ppsx

 w temacie maila zgłoszeniowego należy umieścić informacje według podanego schematu: WNW_2019, (imię i nazwisko oraz nazwa szkoły), w treści wiadomości: (zachowując odpowiednią kolejność) pełna nazwa szkoły, imię i nazwisko uczestnika, klasa, imię i nazwisko opiekuna ze szkoły, służbowy kontakt do opiekuna (telefon lub @), Jako załączniki: prezentacja w dwóch zapisach, skan zgody na przetwarzanie danych osobowych

- każda szkoła może przesłać maksymalnie 6 prac konkursowych, jednak do ewentualnego finału zostanie wybrana  1 najlepiej oceniona przez jury w każdej kategorii wiekowej

- jury przy ocenie weźmie pod uwagę: zgodność treści prezentacji z tematem, przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji, kreatywność i oryginalność (atrakcyjność) pomysłów, stronę artystyczną pracy (estetykę i efekt wizualny) oraz podanie materiałów źródłowych wykorzystywanych informacji,

- maksymalną ilość slajdów ustala się na 20.

- czas trwania prezentacji w finale maksymalnie 7 minut,

- będą przyjmowane prezentacje bez ścieżek dźwiękowych

- w finale jury zwróci uwagę szczególnie na osobisty sposób przedstawienia przygotowanej prezentacji multimedialnej

11.Nagrody - decyzje o podziale puli nagród podejmie jury po dokonaniu oceny prac zakwalifikowanych do finału i ich zaprezentowaniu na gali finałowej.

12.Postanowienia dodatkowe – organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystania nadesłanych prac w czasie publicznych prezentacji. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z użyczeniem organizatorom praw autorskich do prezentacji oraz z uznaniem tego regulaminu.

13.Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wyrażenie zgody rodzica/opiekuna na przetwarzanie danych osobowych zgłoszonego uczestnika.