FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

KONKURS BIBLIJNY dla klas V i VI

Temat: „BÓG, KTÓRY KOCHA I LECZY

Zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – ELIMINACJE W KLASACH NA LEKCJACH (pierwszy tydzień marca); II etap – FINAŁ (15 osób z największą ilością punktów ze wszystkich uczestników) (maj 2020).

Uczestnicy konkursu mają przeczytać EWANGELIĘ WEDŁUG ŚWIĘTEGO ŁUKASZA

OSOBY PRZYGOTOWUJĄCE
I PRZEPROWADZAJĄCE KONKURS, KATECHECI:
S. Julia Kałdon, p. Jan Łukowski,
br. Krzysztof Andryszkiewicz.