FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

W konkursie udział wzięło siedmiu uczniów, oddając łącznie 22 zdjęcia.

Wszystkie zdjęcia są bardzo ciekawe.

Pierwsze miejsce zdobyła Maja Pluta

Wszystkim uczestnikom serdecznie GRATULUJEMY!!!