FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

E-DZIENNIK

REKRUTACJA

PÓŁKOLONIE LETNIE

KONTAKT

REKRUTACJA

Informujemy, że prowadzona jest rekrutacja na rok szkolny 2018/2018. Do klasy I. Do klasy IV o profilu matematyczno-informatycznym, pływanie oraz piłka nożna . Do klasy VII uniwersyteckiej o profilu matematyczno-informatycznym.

INFORMACJE DLA UCZNIÓW

ZAJĘCIA TECHNICZNE / PLASTYKA

 POZWOLENIE NA WYDANIE KARTY ROWEROWEJWYMIANA KARTY ROWEROWEJWYMAGANIA NA KARTĘ ROWEROWĄPODANIE O ZMIANĘ ADRESU W KARCIE ROWEROWEJ