FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

Od stycznia 2020 roku nasza placówka bierze udział w projekcie "Sztafeta Szkół – Stop Mowie Nienawiści”. Otrzymaliśmy uroczystą nominację od Szkoły Podstawowej nr 42 we Wrocławiu, wraz ze ,,złotym wałkiem”, symbolizującym usuwanie mowy nienawiści z terenu szkoły. Projekt prowadzony jest przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Udział w Sztafecie obliguje Nas do reakcji na każdy przejaw dyskryminacji, stereotypizacji oraz przemocy z nienawiści.

Zgodnie z definicją Rady Europy mowa nienawiści to wypowiedzi, napisy, gesty poniżające drugą osobę, które prowadzą do określonych czynności względem tych osób, zachęcają do przemocy wobec nich i podważają podstawowe wartości jak godność człowieka i demokracja.

Celem sztafety jest uwrażliwienie młodzieży oraz nauczycieli na skutki stosowania ukrytej symboliki mowy nienawiści. W ramach programu, uczniowie i nauczyciele  rozmawiają m.in. na tematy związane z tolerancją, czym ona jest i jakie są jej granice, o dyskryminacji i przeciwdziałaniu takim zrachowaniom. W szkole nie ma miejsca na nienawiść.

Klasy siódme przygotowały plakaty rozpoczynające akcję.  

 Koordynator: Jowita Panek