FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

25 lutego 2020 roku na sali gimnastycznej odbyło się uroczyste podsumowanie I semestru.

Każda klasa miała okazję wystąpić i zaprezentować swój zespół. Uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne, filmy, scenki humorystyczne, które miały stanowić podsumowanie ich pracy w semestrze I roku szkolnego 2019/2020.

Uroczystość była także okazją do wręczenia nagród i dyplomów za liczne konkursy, w których uczniowie brali udział w minionym półroczu.

Nagrody przekazywała Pani Dyrektor Iwona Kuźnik oraz nauczyciele: p. Jowita Panek (wicedyrektor, nauczyciel informatyki), p. Beata Walczuk (matematyka), p. Izabela Piwko (język angielski), p. Sylwia Kondek-Zając (język polski).

Prezentacje uczniowskie oraz czołowe miejsca w konkursach o zasięgu ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym, pokazały, że I semestr roku szkolnego 2019/2020, był czasem wytężonej pracy.

Gratulujemy wszystkim uczniom sukcesów oraz życzymy niegasnącego zapału do pracy w kolejnych miesiącach bieżącego roku szkolnego.