FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

REGULAMIN

XIX KONKURSU „WROCŁAWSKIE KRASNALE”

rok szkolny 2018/2019

Cele konkursu:

 • Wzmacnianie więzi z najbliższą okolicą,
 • Kształtowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
 • Poznawanie elementów dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu,
 • Popularyzacja wiedzy o Wrocławiu wśród uczniów I etapu edukacyjnego.

Znaczenie: Konkurs bierze udział w XXIV edycji „Wielkiej Nagrody Wrocławia”- punkty za udział i zwycięstwo w tym konkursie przyznawane są zgodnie z jego regulaminem.

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego oraz Towarzystwo Miłośników Wrocławia

Patronat merytoryczny: Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu

Adresaci: uczniowie klas II-III szkoły podstawowej.

Przebieg - konkurs zostanie przeprowadzony w trzech etapach:

 1. etap szkolny - powinien odbyć się do dnia 25.01.2019 r. Zadania konkursowe szkoła opracowuje samodzielnie.

Trzech najlepszych uczniów utworzy drużynę reprezentującą szkołę w II etapie (szkoły mające do

9 oddziałów klas II i III mogą zgłosić do kolejnego etapu 1 drużynę, szkoły mające więcej niż 9 oddziałów klas II i III łącznie mogą wystawić 2 drużyny trzyosobowe).

       Zgłoszenia należy nadsyłać do 28.01.2019 r. drogą mailową na adres:   

       Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  na druku zgłoszeniowym zamieszczonym w załączniku nr 1 .

       Drużyny reprezentujące szkołę zgłasza Dyrektor szkoły.  Dyrektor szkoły zobowiązany jest do uzyskania od 

       rodziców lub prawnych opiekunów uczniów, biorących udział w konkursie, pisemnej zgody na  przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia   konkursu oraz przekazanie ich  Szkole 

       Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi  do dnia  16.02 2019r.  (załącznik nr 2, załącznik nr 3)

       Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych wyklucza możliwość uczestnictwa w konkursie.

 1. etap międzyszkolny - odbędzie się 12.03.2019 r. Uczestnicy tego etapu zostaną powiadomieni               o miejscu i czasie trwania konkursu. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi podpisuje ze szkołami, w których odbędzie się II etap konkursu umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych uczniów i nauczycieli biorących udział w konkursie.

 Zadania konkursowe opracowuje zespół złożony z doradców WCDN  i koordynatorów konkursu. Nagrody dla swoich uczniów zapewniają szkoły w cenie do 20 zł dla jednego uczestnika. Uczestnicy etapu międzyszkolnego o wynikach zostaną powiadomieni pocztą Departamentu Edukacji i drogą elektroniczną: www.sp76.wroclaw.pl

W finale wezmą udział drużyny, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.

III. etap finał - odbędzie się 14.05.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 76 we Wrocławiu, ul. Wandy 13. Nagrody dla swoich uczniów zapewniają szkoły w cenie do 25 zł dla jednego uczestnika.

Podczas finału trzyosobowa drużyna będzie rozwiązywała zadania zamieszczone w karcie pracy oraz przedstawi wybraną wrocławską legendę lub historię krasnala z podanego zakresu tematycznego (drużynę może wspomagać dwóch dodatkowych uczniów).

Czas przedstawienia: do 5 minut.
Za przekroczenie wyznaczonego czasu drużyna zostanie zdyskwalifikowana.

 Dekoracje powinny być przemyślane i szybkie w montażu.

Informacje dodatkowe:

 1. Zwycięska drużyna otrzymuje puchar przechodni.
 2. Jeżeli przez dwa kolejne lata puchar przechodni otrzyma drużyna tej samej szkoły, wówczas puchar przechodzi na jej własność.
 3. Najlepsza inscenizacja otrzyma wyróżnienie.
 4. Ustalenia komisji są ostateczne.
 5. Opiekun drużyny ma możliwość wglądu do karty pracy swojego zespołu.

ZAKRES TEMATYCZNY KONKURSU:

1. Zagadnienia: 

Symbole Wrocławia.
Zabytki Ostrowa Tumskiego, Rynku.
Pomniki i rzeźby szczególnie Ostrów Tumski, Rynek oraz najbliższe okolice.
Mosty i rzeki przepływające przez Wrocław.
Wyspy we Wrocławiu.
Wrocławskie muzea i ich zbiory.
Ogrody i parki Wrocławia.
Sławni wrocławianie.
Wrocławskie Krasnale: Rynek oraz ulice: Świdnicka, Więzienna, Oławska, Odrzańska, Kuźnicza.

2. Baśnie i legendy o Wrocławiu:

„Naszyjnik ze złotych skarabeuszy”
„Jak rycerz Henczko z diabłem wygrał”
„Dzwon grzesznika”
„Mostek Czarownic”
„Kluskowa Brama”
„Kamienna Glowa”
„Kościół na dachu”
„Smok Strachota”

Pochodzące z książki M. Urbanka  „Wrocławskich krasnali historie prawdziwe” następujące trzy krasnale: „Syzyfki”, „Życzliwek”, „Najmądrzejszy krasnal w mieście”

3. Literatura:

Urbanek – „Wrocław - tysiąc lat”, Wrocław 1998,
Urbanek – „Mostek czarownic”, Wrocław 2004,
Urbanek – „Wrocławskich krasnali historie prawdziwe”
Konarski – „604 zagadki o Wrocławiu”, Wrocław 2014,
Czerwiński – Wrocław. Przewodnik turystyczny. Wrocław 2000
Przepiórkiewicz – „Zagadkowy Wrocław” Wrocław 2013