FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

E-DZIENNIK

REKRUTACJA

PÓŁKOLONIE LETNIE

KONTAKT

REKRUTACJA

Informujemy, że prowadzona jest rekrutacja na rok szkolny 2018/2018. Do klasy I. Do klasy IV o profilu matematyczno-informatycznym, pływanie oraz piłka nożna . Do klasy VII uniwersyteckiej o profilu matematyczno-informatycznym.

W grudniu dzieci z klas młodszych wspólnie śpiewały piękne kolędy i pastorałki oraz prezentowały wiersze o tematyce świątecznej. A dwoje uczniów – zagrało kolędy na … saksofonie!