FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

W grudniu dzieci z klas młodszych wspólnie śpiewały piękne kolędy i pastorałki oraz prezentowały wiersze o tematyce świątecznej. A dwoje uczniów – zagrało kolędy na … saksofonie!