FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

REWIA TALENTÓW
22 czerwca, tuż przed zakończeniem roku szkolnego, odbyła się Rewia Talentów klas 1 -3. Swoje talenty prezentowali uczniowie, którzy zwycięsko przeszli eliminacje wstępne.
Byli to: Wiktoria Lemiec kl. 1d
              Kornelia Sypień kl. 1e
              Julia Kienik kl. 1c
              Emilia Migdał kl. 1a
              Maja Kowalska kl. 1a
              Jagoda Pankowska kl. 1b
              Blanka Środecka kl.2 c
              Hanna Urbanowicz kl. 2b
              Oliwia Rałowska kl. 2d
              Bartosz Zieliński kl. 2d
              Krystian Gondarz kl. 3b
              Karolina Śliwińska kl. 3c
              Julia Sosińska kl. 3c