FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

E-DZIENNIK

REKRUTACJA

PÓŁKOLONIE LETNIE

KONTAKT

REKRUTACJA

Informujemy, że prowadzona jest rekrutacja na rok szkolny 2018/2018. Do klasy I. Do klasy IV o profilu matematyczno-informatycznym, pływanie oraz piłka nożna . Do klasy VII uniwersyteckiej o profilu matematyczno-informatycznym.

W dniu 28 października 2017 w Szkole Podstawowej nr 76 odbyła się Konferencja „Budżet Uczniowski - nowy wymiar aktywności uczniowsko-rodzicielskiej”.
Rodzice bardzo aktywnie dyskutowali na tematy związane z funkcjonowaniem Rad Rodziców w szkole, omawiali podstawy działania rad rodziców, kompetencje RR i sposoby motywowania do działania, zasady zarządzania finansami Rady Rodziców.
Na konferencji omówiono także formy wsparcia przez Rady Rodziców działań samorządu uczniowskiego, czyli Projekt Budżet Uczniowski.
Miło nam było gościć rodziców z wielu wrocławskich szkół.