FACEBOOK

ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

E-DZIENNIK

WROCŁAWSKIE KRASNALE

D. K. MAŁEGO PROGRAMISTY

KONTAKT

ZAPISY DO KLAS IV

Szkoła prowadzi rekrutację do kas IV o profilu PŁYWANIE, PIŁKA NOŻNA oraz INNOWACJĄ MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNĄ

Rekrutacja do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna
w Szkole Podstawowej nr 76 z Oddziałami Sportowymi
im. I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu na rok szkolny 2018/2019

  1. Do klasy czwartej sportowej o profilu piłka nożna może uczęszczać uczeń, który:
    a) w roku rozpoczęcia nauki w klasie czwartej ukończył lub ukończy 9 lub 10 lat (rocznik 2008 lub 2009),
    b) posiada bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
    c) uzyskał pozytywny wynik próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Nożnej,
    d) posiada pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do klasy sportowej o profilu piłka nożna.
Regulamin rekrutacji Oświadczenie Zgoda
Kategoria: 4 - 5 klasy: 
1. Martyna Kapuśniak, SP nr 99 
2. Grażyna Urbanowska, SP 76 
3. Natalia Gremblewska, SP nr 76 
 
Kategoria: 6 - 7 klasy:
1. Marcel Kołodziejski, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 17 
2. Małgorzata Janowska, Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 12 
3. Szymon Ślusarczyk, SP 76
 
                                                                 Gratulacje!

Dziękujemy uczestnikom za wykonanie wspaniałych prac, opiekunom za patronat artystyczny i wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia zdarzenia. 
 
                                                                                       Zapraszam za rok.  
 
                                                                                                           Ewa Gronkiewicz

W dniu 21.03.2018 r.  na krytej pływalni WKS Śląsk Wrocław odbyły się „Wiosenne Zawody Pływackie klas Drugich” dla uczniów klas drugich uczęszczających do naszej szkoły.  Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwali trenerzy oraz nauczyciele pływania w składzie:

Anna Wereszczyńska (spiker zawodów) Małgorzata Promirska (pomiar czasu) ,Karolina Kałużka, Anna Stępień. Oficjalne otwarcie zawodów rozpoczęło się o godzinie 9:30, a zakończyło o godz. 10:30. Zawodników dopingowali uczniowie, rodzice, a także nauczyciele. W zawodach wystartowało w sumie 15 zawodników; dziewczynek (7) i chłopców (8). Wiosenne zawody zostały rozegrane w  konkurencjach, indywidualnej - dystansie 25m stylem grzbietowym oraz sztafetowej - płynięcie na piersiach z nogami do kraula z deską na dystansie 25m. W każdej konkurencji nagrodzono wszystkich zawodników dyplomami.

Czytaj więcej: WIOSENNE ZAWODY PŁYWACKIE KLAS II

 Emilka z klasy 3 a i Kinga z klasy 3 c reprezentowały naszą szkołę na XVIII Miejskim Konkursie Recytatorskim "Spotkanie z wierszem". Tematem tegorocznego konkursu był humor. Dziewczynki zajęły VI i VII miejsce, a humor dopisywał im cały czas  :) :) :)

Szlachetne zdrowie,
Nikt się nie dowie,
Jako smakujesz,
Aż się zepsujesz... napisał Jan Kochanowski
 
A dzieci z klasy 3 c od dziś powtarzają "Moje zdrowie, w moich rękach!" Podczas ciekawej i angażującej uczniów lekcji dowiedziały się co to jest piramida żywieniowa, która od 2016 roku nosi nazwę  Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Wynika z tego, że podstawą zdrowia nie są już tylko warzywa i owoce, a co za tym idzie i witaminy, ale także aktywność fizyczna. Co prawda w poprzedniej piramidzie ruch fizyczny był również widoczny u podstawy, ale nie było go w nazwie. Zaleca się minimum pół godziny dziennie ruchu w dowolnej formie.

Klasa 3 c wzięła udział w internetowym projekcie " Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego". Bawiliśmy się przysłowiami, czytaliśmy na głos teksty z literami bez znaków diakrytycznych. Wyszukiwaliśmy i zapisanie w kolejności alfabetycznej imiona żeńskie i męskie oraz stworzyliśmy plakat z wyjaśnieniem wyrazów, których znaczenie zawsze nas nurtowało :)