ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

71/798-68-64
dkmp@sp76.wroclaw.pl

REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem „IX Dolnośląskiego Konkursu Małego Programisty” jest Szkoła Podstawowa Nr 76, zwana dalej Organizatorem.
 2. Szkolnym Organizatorem jest nauczyciel organizujący konkurs w swojej szkole.
 3. Konkurs organizowany w tym roku szkolnym składa się z następujących etapów:

- Pierwszy etap: rejestracja uczestników konkursu, poprzez internetowy formularz.

- Drugi etap: szkolny, w którym Szkolny Organizator wybiera max. 3  najlepsze prace i przesyła je do SP 76 do 25 marca 2019 r.

- Trzeci etap: w którym przesłane przez szkolnych organizatorów prace zostaną ocenione przez Organizatorów w terminie do 1 kwietnia 2019r. Spośród nadesłanych prac Jury Konkursu wybiera 10 finalistów.

- Czwarty etap - Finał Dolnośląski, w którym uczniowie prezentują 10 finałowych prac odbędzie się dnia 6 kwietnia  2019r.

 1. Gala konkursu odbędzie się 6 kwietnia 2019 r.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.
 3. Prace umieszczone zostają na nośnikach zewnętrznych i przesłane z opisem programu, kodem źródłowym, skompilowanym plikiem z rozszerzeniem np. (.exe, .com, sb2), adresem zwrotnym i danymi ucznia do SP 76.
 4. Język programowania dowolny (kompatybilny z XP/NT/VISTA/7/8/10).
 5. W przypadku uszkodzonego nośnika, braku kodu źródłowego lub braku pliku wykonywalnego (.exe, .com, sb2) praca zostaje zdyskwalifikowana.
 6. Wszelkie prawa do programu zachowuje jego autor.
 7. Uczeń pisze program samodzielnie według własnego pomysłu, nauczyciel lub rodzic może udzielić pomocy merytorycznej.
 8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i wysłanie zgłoszenia na adres organizatora do 20 marca 2019 r. które znajduje się na stronie http://www.sp76.wroclaw.pl/kmp
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji programów.
 10. Za najlepsze programy przewidziane są nagrody i dyplomy, a dla opiekunów dyplomy uznania.
 11. Szkolny Organizator zobowiązany jest zapoznać uczestników z Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu.

 

Szczegółowe warunki udziału w konkursie:

 

ETAP PIERWSZY - SZKOLNY:

- Szkolny Organizator zobowiązany jest zapoznać uczestników z regulaminem konkursu,

- Szkolny Organizator dokonuje rejestracji na stronie http://www.sp76.wroclaw.pl/kmp               do 20 marca 2019r.,

ETAP DRUGI:

- Szkolny Organizator wybiera maksymalnie 3 prace spełniające kryteria opisane w regulaminie.

- Szkolny Organizator wysyła najlepsze prace na adres: Szkoła Podstawowa nr 76, 53-320 Wrocław, ul. Wandy 13.

ETAP TRZECI :

- nadesłane prace zostają ocenione przez Jury wyznaczone przez Organizatorów,

- ze wszystkich prac wybranych zostanie 10 najlepszych (w przypadku wyrównanego poziomu Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zwiększenia liczby finalistów).

 

ETAP CZWARTY

- Finał i Gala konkursu odbędą się 6 KWIETNIA 2019r. (W SOBOTĘ),

- finaliści wytypowanych prac zobowiązani będą do zaprezentowania swoich prac,

- spośród finalistów Jury wytypuje Laureatów konkursu,

- tytuł Finalisty „IX Dolnośląskiego Konkursu Małego Programisty” otrzymają wyłącznie dzieci, które zaprezentują SWOJE prace.

 

WRĘCZENIE NAGRÓD

- wręczenie nagród i poinformowanie finalistów o zdobytych miejscach odbędzie się 6 KWIETNIA 2019r. na Gali Podsumowującej w SP 76,

- dzieci, które zajęły czołowe miejsca poproszone zostaną o przedstawienie prac.

 

KRYTERIA OCENIANIA PRAC:

- samodzielność wykonanego programu,

- sposób zaprezentowania programu,

- znajomość tematu i zagadnień informatycznych.

Patronat nad konkursem objął Dolnośląski Kurator Oświaty

Strona Kuratorium

Microtech od cztereh lat jest sponsorem konkursu.

Strona sponsora Button

Od kilku lat CeTA pomaga w organizacji finału DKMP

Strona CeTA

 

  DE; ?>

Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi jest organizatorem Dolnośląskiego Konkursu Małego Programisty

Strona SP76