ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

71/798-68-64
dkmp@sp76.wroclaw.pl

REGULAMIN

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem „X Dolnośląskiego Konkursu Młodego Programisty” jest Szkoła Podstawowa nr 76, zwana dalej Organizatorem.
 2. Honorowym Patronem Konkursu jest Kurator Oświaty we Wrocławiu.
 3. Szkolnym Organizatorem jest nauczyciel organizujący konkurs w swojej szkole.
 4. Konkurs organizowany w tym roku szkolnym składa się z następujących etapów:

- Pierwszy etap: rejestracja uczestników konkursu, poprzez internetowy formularz w okresie od 4 listopada do 6 marca 2020.

- Drugi etap: szkolny, w którym Szkolny Organizator wybiera max. 3  najlepsze prace i przesyła je do SP 76 do 13 marca 2020r.

- Trzeci etap: w którym przesłane przez szkolnych organizatorów prace zostaną ocenione przez Organizatorów w terminie do 20 marca 2020r. Spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wybiera 10 finalistów.

- Czwarty etap - Finał Dolnośląski, w którym uczniowie prezentują 10 finałowych prac odbędzie się 28 marca 2020r.

 1. Gala konkursu odbędzie się 28 marca 2020r.
 2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej.
 3. Prace umieszczone zostają na nośnikach zewnętrznych i przesłane z opisem programu, kodem źródłowym, skompilowanym plikiem z rozszerzeniem np. (.exe, .com, sb2), adresem zwrotnym i danymi ucznia do SP 76.
 4. Język programowania dowolny (kompatybilny z Windows 7/8/10).
 5. W przypadku uszkodzonego nośnika, braku kodu źródłowego lub braku pliku wykonywalnego (.exe, .com, sb2) praca zostaje zdyskwalifikowana.
 6. Wszelkie prawa do programu zachowuje jego autor.
 7. Uczeń pisze program samodzielnie według własnego pomysłu, nauczyciel lub rodzic może udzielić pomocy merytorycznej.
 8. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie i wysłanie zgłoszenia na adres organizatora do 6 marca 2020r., które znajduje się na stronie http://www.sp76.wroclaw.pl/kmp
 9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo prezentacji programów.
 10. Za najlepsze programy przewidziane są nagrody i dyplomy, a dla opiekunów dyplomy uznania.
 11. Szkolny Organizator zobowiązany jest zapoznać uczestników z Regulaminem przed przystąpieniem do konkursu.
 12. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi. Rejestracja do konkursu, jest równoznaczna z zapoznaniem się przez rejestrującego z zasadami przetwarzania danych osobowych, oraz zebraniem od uczestników zgody na przetwarzanie danych i publikację wizerunku.

Szczegółowe warunki udziału w konkursie:

ETAP PIERWSZY - SZKOLNY:

- Szkolny Organizator zobowiązany jest zapoznać uczestników z regulaminem konkursu,

- Szkolny Organizator dokonuje rejestracji na stronie http://www.sp76.wroclaw.pl/kmp  do 6 marca 2020r.,

 

ETAP DRUGI:

- Szkolny Organizator wybiera maksymalnie 3 prace spełniające kryteria opisane w regulaminie.

- Szkolny Organizator wysyła najlepsze prace na adres: Szkoła Podstawowa nr 76, 53-320 Wrocław, ul. Wandy 13.

 

ETAP TRZECI :

- nadesłane prace zostają ocenione przez Jury wyznaczone przez Organizatorów,

- ze wszystkich prac wybranych zostanie 10 najlepszych (w przypadku wyrównanego poziomu Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zwiększenia liczby finalistów).

 

ETAP CZWARTY

- Finał i Gala konkursu odbędą się 28 MARCA 2020r. (W SOBOTĘ),

- do finału zakwalifikowanych zostanie 10 najwyżej ocenionych programów,

- finaliści zobowiązani będą do zaprezentowania swoich prac,

- spośród finalistów Komisja Konkursowa wytypuje trzech Laureatów konkursu, którzy uzyskali najwyższy wynik.

- tytuł Finalisty „X Dolnośląskiego Konkursu Młodego Programisty” otrzymają wyłącznie uczniowie, którzy zaprezentują swoje prace.

 

WRĘCZENIE NAGRÓD

- wręczenie nagród i poinformowanie finalistów o zdobytych miejscach odbędzie się 28 MARCA 2020r. na Gali Finałowej w SP 76,

- uczniowie, którzy zajęli czołowe miejsca poproszeni zostaną o przedstawienie prac.

 

KRYTERIA OCENIANIA PRAC:

- samodzielność wykonanego programu,

- sposób zaprezentowania programu,

- znajomość tematu i zagadnień informatycznych.

 

Patronat nad konkursem objął Dolnośląski Kurator Oświaty

Strona Kuratorium

Microtech od cztereh lat jest sponsorem konkursu.

Strona sponsora Button

Od kilku lat CeTA pomaga w organizacji finału DKMP

Strona CeTA

 

  DE; ?>

Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi jest organizatorem Dolnośląskiego Konkursu Małego Programisty

Strona SP76