ul. Wandy 13,
53-320 Wrocław

71/798-68-64
dkmp@sp76.wroclaw.pl

PROGRAM DKMP

IX Dolnośląski Konkurs Małego Programisty odbędzie się w okresie 7.01.2019 - 6.04.2019 roku. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 76.

Etap I konkursu - rejestracja uczestników odbywać się będzie w terminie 7.01.2019 – 20.03.2019 r. poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej szkoły www.sp76.wroclaw.pl/kmp. Rejestracja jest potwierdzeniem chęci udziału ucznia
w konkursie. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają drogą mailową potwierdzenie rejestracji na podany w formularzu rejestracyjnym adres.

Etap II konkursu – etap szkolny – 8.01.2019 – 24.03.2019 r., spośród zarejestrowanych uczestników konkursu Szkolna Komisja wybiera maksymalnie 3 najlepsze prace, zgodnie z warunkami wyboru prac zawartymi w regulaminie. Koordynator etapu szkolnego DKMP przekazuje wybrane prace na adres organizatora w terminie do 25.03.2019 r.

Etap III konkursu – w terminie 25.03.2019 – 1.04.2019 r. spośród nadesłanych na konkurs prac Komisja Konkursowa wybiera 10 finałowych prac. Informacja o zakwalifikowaniu do Finału zostanie przekazana szkolnym organizatorom w dniu 1.04.2019 r., równocześnie lista uczestników Finału zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora konkursu.

Etap IV – w dniu 6.04.2019 r. (sobota) odbędzie się Finał konkursu. Finaliści samodzielnie zaprezentują swoje prace przed Komisją Konkursową. Prace zostaną ocenione zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie DKMP. W dniu 6.04.2019 r. o godz. 12.30 odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników  konkursu i wręczenie nagród.

Patronat nad konkursem objął Dolnośląski Kurator Oświaty

Strona Kuratorium

Microtech od cztereh lat jest sponsorem konkursu.

Strona sponsora Button

Od kilku lat CeTA pomaga w organizacji finału DKMP

Strona CeTA

 

  DE; ?>

Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi jest organizatorem Dolnośląskiego Konkursu Małego Programisty

Strona SP76