DKMP

PROGRAM DKMP

VIII Dolnośląski Konkurs Małego Programisty odbędzie się w okresie 8.01.2018 - 28.04.2018 roku. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 76.

Etap I konkursu - rejestracja uczestników odbywać się będzie w terminie 8.01.2018 – 31.03.2018r. poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej szkoły www.sp76.wroclaw.pl/kmp. Rejestracja jest potwierdzeniem chęci udziału ucznia
w konkursie. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają drogą mailową potwierdzenie rejestracji na podany w formularzu rejestracyjnym adres.

Etap II konkursu – etap szkolny – 8.01.2018 – 13.04.2018 r., spośród zarejestrowanych uczestników konkursu Szkolna Komisja wybiera maksymalnie 3 najlepsze prace, zgodnie
z warunkami wyboru prac zawartymi w regulaminie. Koordynator etapu szkolnego DKMP przekazuje wybrane prace na adres organizatora w terminie do 13.04.2018 r.

Etap III konkursu – w terminie 13.04.2018 – 20.04.2018 r. spośród nadesłanych na konkurs prac Komisja Konkursowa wybiera 10 finałowych prac. Informacja o zakwalifikowaniu
do Finału zostanie przekazana szkolnym organizatorom w dniu 23.04.2018 r., równocześnie lista uczestników Finału zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora konkursu.

Etap IV – w dniu 28.04.2018 r. (sobota) odbędzie się Finał konkursu. Finaliści samodzielnie zaprezentują swoje prace przed Komisją Konkursową. Prace zostaną ocenione zgodnie
z kryteriami określonymi w regulaminie DKMP. W dniu 28.04.2018 r. o godz. 13.00 odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników  konkursu i wręczenie nagród.

Patronat nad konkursem objął Dolnośląski Kurator Oświaty

Strona Kuratorium

Microtech od cztereh lat jest sponsorem konkursu.

Strona sponsora Button

Od kilku lat CeTA pomaga w organizacji finału DKMP

Strona CeTA

 

  DE; ?>

Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi jest organizatorem Dolnośląskiego Konkursu Małego Programisty

Strona SP76