PROGRAM DKMP

X Dolnośląski Konkurs Młodego Programisty odbędzie się w okresie od 4.11.2019r. do 28.03.2020r. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. I Armii Wojska Polskiego we Wrocławiu.

Etap I konkursu - rejestracja uczestników odbywać się będzie w terminie 4.11.2019r. – 6.03.2020r. poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej szkoły www.sp76.wroclaw.pl/kmp. Rejestracja jest potwierdzeniem chęci udziału ucznia
w konkursie. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają drogą mailową potwierdzenie rejestracji na podany w formularzu rejestracyjnym adres.

Etap II konkursu – etap szkolny – 4.11.2019r. – 13.03.2020r., spośród zarejestrowanych uczestników konkursu Szkolna Komisja wybiera maksymalnie 3 najlepsze prace, zgodnie
z warunkami wyboru prac zawartymi w regulaminie. Koordynator etapu szkolnego DKMP przekazuje wybrane prace na adres organizatora w terminie do 13.03.2020r.

Etap III konkursu – w terminie 14.03.2020r. – 20.03.2020r. spośród nadesłanych na konkurs prac Komisja Konkursowa wybiera 10 finałowych prac. Informacja o zakwalifikowaniu do Finału zostanie przekazana szkolnym organizatorom w dniu 20.03.2020 r., równocześnie lista uczestników Finału zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora konkursu.

Etap IV – w dniu 28.03.2020 r. (sobota) odbędzie się Finał konkursu. Finaliści samodzielnie zaprezentują swoje prace przed Komisją Konkursową. Prace zostaną ocenione zgodnie z kryteriami określonymi w regulaminie DKMP.

W dniu 28.03.2020r. o godz. 12.30 odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników  konkursu i wręczenie nagród.